Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

Wtorek, 17 kwietnia 2018 (05:55)

Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą przez określony czas opłacać składki społeczne w obniżonej wysokości, tj. od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Już niedługo wejdą w życie kolejne ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności.

Kolejne ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy /©123RF/PICSEL

Niższe składki

Zasadniczo osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają składki społeczne od 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2018 r. - 2.665,80 zł). Tak wynika z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać te składki od niższej niż wskazana podstawy wymiaru, tj. od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 630 zł). Preferencja ta przysługuje przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy. Ustalając 2-letni okres tej ulgi, należy brać pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe (przykład).

Aby przedsiębiorca mógł opłacać składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, musi spełnić łącznie określone warunki. Ulga przysługuje przedsiębiorcy, który:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalności (o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Nie wszystkim początkującym przedsiębiorcom spełniającym ww. warunki przysługuje jednak prawo do opłacania składek społecznych od 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia. Do ulgi tej są bowiem uprawnione jedynie osoby, które rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Nie może z niej zatem skorzystać np. wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. czy wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Firma bez rejestracji

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, która wejdzie w życie 30 kwietnia br.) wprowadza regulacje pozwalające niektórym osobom prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestrowania (w CEIDG). Tym samym takie osoby z racji jej wykonywania nie będą musiały zgłaszać się do żadnych ubezpieczeń w ZUS oraz opłacać za siebie składek ubezpieczeniowych. Prowadzona przez nie działalność nie będzie uznawana bowiem za działalność gospodarczą. Z takiego uprawnienia będzie mogła skorzystać jedynie osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki, tj.:

  • uzyskiwany przez nią przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. - 1.050 zł, czyli 50 proc. z 2.100 zł),
  • wcześniej, czyli w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Natomiast gdy przychód należny z działalności prowadzonej przez osobę fizyczną przekroczy w danym miesiącu określony wyżej limit 50 proc. minimalnej płacy, wówczas działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło jego przekroczenie. Wtedy osoba ją wykonująca będzie zobowiązana złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Powinna tego dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpi przekroczenie podanej wysokości przychodu.

Nowa ulga na start

Kolejną ulgą, którą wprowadzają nowe przepisy (art. 18 ust. 1 ustawy - Prawo przedsiębiorców), będzie okresowe zwolnienie osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Taki przedsiębiorca, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w CEIDG), generalnie będzie zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności, pod warunkiem że podejmie działalność:

  • po raz pierwszy albo
  • ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Dodatkowo podjęta przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności. Taka osoba będzie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dokona więc zgłoszenia siebie do tego ubezpieczenia i będzie opłacać składkę zdrowotną.

Nowy przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tzw. ulgi na start przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Warto dodać, że po wykorzystaniu wskazanej 6-miesięcznej ulgi przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych z obecnie obowiązującej preferencji (tj. opłacania składek społecznych od 30 proc. kwoty minimalnej płacy), o ile oczywiście będzie spełniał wymagane warunki.

Nowe ulgi w ZUS dla osoby fizycznej podejmującej prowadzenie działalności gospodarczej
Działalność bez rejestracji w CEIDG Ulga na strat
dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną (po spełnieniu określonych warunków), której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnej płacy, do czasu przekroczenia podanej wysokości przychodu przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków, może nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, zobowiązany będzie opłacać tylko składkę zdrowotną

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)


autor: Aneta Dąbrowska
Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 2018-04-16

GOFIN podpowiada

Pobierz darmowy program do rozliczeń PIT 2017

Gazeta Podatkowa

Podziel się

~*a -

Szkoda, kurna, że jak ja zaczynałem, to miałem cały czas pod górę, co kosztowało mnie mnóstwo nerwów. A teraz dalej to samo. Jakie to są równe szanse w biznesie, gdy ktoś na starcie ma fory. Otworzy, pokombinuje, potem zamknie, a dla mnie znowu nerwy w walce z taką konkurencją. Wolny rynek, kapitalizm - śmiechu warte. Czysta komuna. I tyle w tym temacie.

~fido -

Nie dajcie się na to nabrać. To państwo nie szanuje swoich zobowiązań wobec obywateli. Teraz macie ulgi ale za np. 5 lat państwo dojdzie do wniosku, ze tych ulg tak naprawdę nie było i nie wiadomo dlaczego płaciliście tak mało i teraz musicie zwrócić cała "zaległą" sumę wraz z odsetkami.

~stach -

mieszkam przy granicy ze Słowacją jestem stolarzem tak parę lat temu to ja Słowakom piwko stawiałem po fajrancie dziś oni mnie wstyd abym u nich robił ale takie czasy

~edek -

Powiem tak to co się robi to wielka BZDURA Prowadzę firmę w polsce 22 lata i ja mam większe problemy w uzyskaniu kredytu niż roczna firma uduś ,WSTYD

Gość

Piszesz jako Gość