Polska wśród krajów z najniższym bezrobociem w Europie

Wtorek, 15 maja 2018 (14:17)

Według danych Eurostatu z 2017 roku wśród państw z najniższą stopą bezrobocia przodują Czechy, na drugim i trzecim miejscu są odpowiednio Niemcy i Wielka Brytania, nieco dalej Holandia, a tuż za nią, na 5. miejscu znajduje się Polska. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych województwach? Czy te zmiany są realnie odczuwane przez Polaków?

Wśród państw z najniższą stopą bezrobocia przodują Czechy (zdj. ilustracyjne) /©123RF/PICSEL

Polska w top 5 krajów UE z najniższym bezrobociem

Polska znalazła się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem. 4,6 proc. - zaledwie tyle we wrześniu 2017 według Eurostatu wyniosła stopa bezrobocia w kraju. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej. Taka sama tendencja spadkowa widoczna jest także w strefie euro, gdzie stopa bezrobocia osiągnęła wartość 8,9 proc. (również o 0,1 pkt. proc. mniej niż miesiąc wcześniej). Dla porównania, w Unii Europejskiej stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 7,5 proc. Czy rzeczywiście mamy powody do radości?

- Bezrobocie w Polsce systematycznie spada. Dzięki tym zmianom Polacy stopniowo podnoszą swój komfort życia i poprawiają sytuację materialną. Stać ich już nie tylko na dobra podstawowe, ale w dużej ilości przypadków także na premium i luksusowe. Daje się też zauważyć mniejszą obawę przed zobowiązaniami finansowymi i większą pewność, że nie będą mieli problemów z ich uregulowaniem. Poziom konsumpcji, a jednocześnie zainteresowanie pożyczkami ciągle rośnie - tłumaczy prezes zarządu firmy pożyczkowej Supergrosz, Piotr Siwiec.

Wskazują na to twarde dane. 9 mln kredytów o łącznej wartości 133,2 mld zł - to kwoty podsumowujące zadłużenie Polaków w bankach i SKOK-ach w 2017 r. Ilość branych kredytów wzrosła o 5,5 proc. w stosunku do 2016 roku. W parze ze wzrostem zainteresowania kredytami idzie również wskaźnik ufności konsumenckiej - stajemy się optymistami, jeśli chodzi o ocenę finansową swoich gospodarstw domowych, konsumpcji i ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju. Według badań GUS w 2017 r. osiągnął on rekordową wartość 2,4 proc.).

Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach

Jak wygląda poziom bezrobocia w poszczególnych rejonach kraju? Gdzie odnotowano najniższe? Najniższa stopa bezrobocia została odnotowana w województwach lubuskim i wielkopolskim (mniej niż 3,8 proc.). Nieco gorsza sytuacja występuje w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, łódzkim, dolnośląskim, opolskim, śląskim i małopolskim (stopa bezrobocia na poziomie 3,9-5,7 proc.).

Najwięcej osób bezrobotnych jest w Polsce w województwach warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim (pomiędzy 5,8 proc. a 9,5 proc.). Na Warmii i Mazurach na jedną ofertę pracy przypada aż 25 osób.

Tendencja spadkowa trwa od 2013 roku. Co ciekawe, jednocześnie rośnie liczba ofert pracy zgłaszanych przez pracodawców do urzędów pracy. Wg danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w październiku 2017 była ona wyższa o 29 proc. w stosunku do października poprzedniego roku. Na chętnych w urzędach czekało aż 151 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej.

Spadek bezrobocia wśród kobiet

Zgodnie z danymi Eurostatu, ogólna liczba osób bezrobotnych w Polsce we wrześniu 2017 r. wynosiła 791 tys. wobec 811 tys. w sierpniu. Dla porównania, rok wcześniej był to 1 mln osób. Widoczny jest wyraźny spadek bezrobocia wśród kobiet. Według danych Eurostatu we wrześniu 2017 r. stopa bezrobocia wśród pań wyniosła 4,5 proc. - kobiety zdeklasowały mężczyzn. Wśród nich jednak również zanotowano spadek stopy bezrobocia, która wyniosła we wrześniu 2017 r. 4,7 proc.

Program Rodzina 500 plus ma na celu wspierać rodziny i dzieci - a jak wpływa na same kobiety i poziom bezrobocia wśród nich? Czy krążące stereotypy dotyczące rodzin pobierających zasiłek mają rację bytu w rzeczywistości? Pod koniec stycznia 2018 GUS opublikował wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za III kwartał 2017 r. Aktywność kobiet w porównaniu z II kwartałem 2017 r. spadła o 0,5 punktu procentowego.

GUS po raz pierwszy dodał też do badania dane o aktywności zawodowej wśród rodzin pobierających i niepobierających świadczenia z programu "Rodzina 500 plus". Współczynnik aktywności zawodowej wśród rodziców wychowujących dzieci poniżej 18. roku życia nieotrzymujących "500 plus" wynosił w III kwartale 2017 r. 88,6 proc. Dla porównania, w rodzinach pobierających świadczenie aktywność zawodowa była niższa - wynosiła 79,5 proc.

Sytuacja w innych państwach europejskich

Najniższą stopę bezrobocia we wszystkich krajach UE odnotowano w Czechach (zaledwie 2,7 proc.), Niemczech (3,6 proc.) oraz na Malcie (4,1 proc.). Wszystkie te kraje wyprzedzają Polskę. Bardzo dobrze sytuacja wygląda również w Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i północnych regionach Rumunii. Najwyższą stopę bezrobocia natomiast zaobserwowano w Grecji (21 proc. - dane za lipiec 2017) oraz w Hiszpanii (16,7 proc.).

"Spośród 275 regionów UE, dla których dostępne są dane, 56 miało w 2017 r. stopę bezrobocia na poziomie 3,8 proc. lub mniej. Wśród nich jest dwadzieścia jeden regionów z Niemiec, trzynaście z Wielkiej Brytanii, siedem z Republiki Czeskiej, po trzy z Węgier i w Austrii, po dwie w Belgii, Polsce i Rumunii i po jednym w Bułgarii, Włoszech i Holandii. Natomiast 31 regionów miało wskaźnik co najmniej 15,2 proc." - pisze Eurostat.

Im więcej pracy jest na rynku, tym gospodarka może się lepiej rozwijać - społeczeństwo ma wtedy więcej pieniędzy, które może wydawać, dzięki czemu wzrasta PKB - i koło gospodarcze w ten sposób się zamyka. Stopa bezrobocia jako zjawisko negatywne powinna być jak najniższa, w związku z tym należy podejmować działania aktywizujące, jak choćby szkolenia, przebranżowienia i korzystać z dotacji, które pomagają w jego obniżeniu. Mimo świetnego wyniku wciąż jest wiele do zrobienia, szczególnie wśród słabo wykształconych oraz młodych osób.

 

Podziel się
Gość

Piszesz jako Gość