PDM obniża cenę docelową dla TIM-u

Wtorek, 31 lipca 2018 (18:08)

Polski Dom Maklerski, w raporcie z 31 lipca, obniżył cenę docelową dla akcji TIM-u do 12,16 zł z 14,9 zł, podtrzymując rekomendację "kupuj". Autorem rekomendacji jest Emil Popławski

Po słabszym IVQ'17 w którym obserwowaliśmy podwyższony poziom odpisów związanych z czyszczeniem bilansu, nastąpił powrót do wcześniejszych poziomów kosztowych. Oczekiwana przez nas optymalizacja kosztowa, a także redukcja wartości odpisów do poziomów znanych z poprzednich kwartałów w IQ'18 przyniosła PLN 2.6m zysku netto potwierdzając naszą optymistyczną prognozę na rok 2018.

Nasze pozytywne nastawienie do papierów TIM-u jest wynikiem zarówno korzystnej koniunktury w branży budowlano-montażowej, odbicia w inwestycjach publicznych, którego efekt będzie szczególnie widoczny w wynikach dystrybutorów w drugiej połowie roku i poprawy rentowności, której pierwsze oznaki widać po wynikach za IQ'18. Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu o 24.7% r/r, a w perspektywie pierwszego półrocza o 23.7% co postrzegamy jako wynik imponujący.

Wpływ ożywienia w branży jest widoczny w wynikach TIM-u z kilkumiesięcznym opóźnieniem, co powinno pozwolić na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu przychodów w całym 2018 roku. Od momentu rewolucyjnej zmiany modelu biznesowego na e-commerce, TIM kontynuuje odbudowę rentowności, utraconej w wyniku transformacji.

Oczekujemy, że Spółka utrzyma korzystny trend w zakresie poprawy rentowności w najbliższych kwartałach. Kluczowe ryzyka jakie dostrzegamy w długim terminie to rosnąca presja płacowa (szacujemy 9% wzrost wynagrodzeń r/r) i pojawiające się zatory płatnicze. Podpisywane w poprzednich latach przez firmy budowlane kontrakty, dziś ze względu na wysoką presję kosztową, realizowane są często na zerowej lub ujemnej marży co prowadzi do problemów płynnościowych tych podmiotów.

Podkreślamy również, że osłabienie koniunktury, lub też dekoniunktura w branży spowoduje dodatkową presję na marże i zaostrzy wojnę cenową wśród dystrybutorów. Przechodząc do naszych oczekiwań dotyczących drugiego kwartału, pozostajemy nastawieni optymistycznie, chodź nasza prognoza wskazuje, że pod względem rentowności operacyjnej będzie on gorszy a niżeli kwartał pierwszy.

Nasze założenie wynika głównie z faktu, iż TIM świętował swoje 30-lecie istnienia, co w naszej opinii związane jest z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, które szacujemy na PLN 0.5m. Spodziewamy się, że marża brutto zostanie utrzymana na poziomie zbliżonym do obserwowanego w poprzednim kwartale.

Oczekujemy PLN 198.3m przychodów ze sprzedaży i PLN 2.2m zysku operacyjnego, PLN 1.5m zysku netto i PLN 4.8m EBITDA. Jednocześnie dokonaliśmy rewizji naszych wcześniejszych prognoz rocznych. Ze względu na nieustępującą presję kosztową i rosnącą możliwość odwrócenia koniunktury w branży, zdecydowaliśmy się na obniżenie naszych wcześniejszych prognoz, w szczególności zmniejszenie oczekiwanej rentowności. Dokonane zmiany są równocześnie zgodne z przekazem płynącym od Prezesa TIM-u, który zaznaczał możliwość odwrócenia koniunktury w średnim terminie.

Oczekujemy utrzymania wysokiej dynamiki przychodów w roku 2018 i 2019, odpowiednio 18.5% i 15%. Zakładamy, że redukcja kosztów nie będzie, aż tak gwałtowna jak we wcześniejszej prognozie a marża EBITDA wyniesie odpowiednio 2.8% i 3.2% w latach 2018-19.

INTERIA.PL

Podziel się