Aneks do umowy o limit wierzytelności z bankiem

Piątek, 17 sierpnia 2018 (19:39)

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”), informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2018 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie ("Bank”) a Emitentem został podpisany aneks nr 6 ("Aneks”) do umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/47238/16 z dnia 14 lipca 2016 r. ("Umowa”).

Na mocy Aneksu przedłużono okres obowiązywania Umowy do dnia 4 styczna 2019 r., a limit wierzytelności został ustalony na kwotę 13.000.000,00 złotych (trzynaście milionów złotych i 00/100) z zastrzeżeniem, że kwota limitu wierzytelności oraz kredytu w bieżącym rachunku bankowym Emitenta począwszy od 31 sierpnia 2018 r. ostatniego dnia roboczego dla Banku każdego miesiąca kalendarzowego będzie obniżana o kwotę 600.000,00 złotych (sześćset tysięcy złotych i 00/100). Nadto, zgodnie z Aneksem ostateczny dzień okresu wykorzystania gwarancji został ustalony na 4 stycznia 2019 r., a ostateczny dzień spłaty gwarancji na 30 czerwca 2023 r. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 48/2016 z dnia 15 lipca 2016 r.

Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość produktu bankowego udostępnionego Emitentowi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-08-17Mariusz KolwasWiceprezes ZarząduMariusz Kolwas

Emitent

Podziel się