Aneks do umowy faktoringowej z bankiem

Piątek, 17 sierpnia 2018 (19:48)

Raport bieżący nr 38/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AWBUD S.A. w Fugasówce ("Emitent”), informuje, iż w dniu 17 sierpnia 2018 r. pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie ("Bank”) a Emitentem został podpisany aneks nr 6 ("Aneks”) do umowy faktoringowej nr CRD/F/47377/16 z dnia 20 lipca 2016 r. określającej zasady nabywania przez Bank wierzytelności pieniężnych z tytułu umów handlowych, udokumentowanych przez Emitenta fakturami VAT za dostawy towarów lub usług, w stosunku do kontrahentów Emitenta określonych w załączniku do Umowy ("Umowa”). O zawarciu Umowy Emitent informował raportem bieżącym nr 50/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. Na mocy aneksu nr 4 do Umowy ("Aneks nr 4”), przedłużono okres obowiązywania Umowy do dnia 1 października 2018 r. O zawarciu Aneksu nr 4, Emitent informował raportem bieżącym nr 55/2017 z dnia 21 lipca 2017 r. Na mocy Aneksu przedłużono okres obowiązywania Umowy do dnia 1 października 2019 r. dla odnawialnego limitu faktoringowego w wysokości 9.000.000,00 złotych (dziewięć milionów złotych). W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian w zakresie warunków Umowy.

Zawarcie Aneksu zostało uznane za informację poufną ze względu na wartość produktu bankowego udostępnionego Emitentowi.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2018-08-17Mariusz KolwasWiceprezes ZarząduMariusz Kolwas

Emitent

Podziel się