Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 r.

Piątek, 17 sierpnia 2018 (20:09)

Raport bieżący nr 25/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd PAMAPOL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych, oraz treść uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. w dniu 17 sierpnia 2018 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Emitent informuje ponadto, że zgłoszono 21 sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętej uchwały nr 5 w sprawie zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Krzysztof PółgrabiaWiceprezes ZarząduKrzysztof Półgrabia

Emitent

Podziel się