Zmiany w Zarządzie Spółki

Piątek, 17 sierpnia 2018 (22:36)

Raport bieżący nr 34/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

POLNORD S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 17.08.2018 r. podjęła uchwałę o odwołaniu z Zarządu Spółki dotychczasowego Prezesa Zarządu Pana Dariusza Krawczyka.

Jednocześnie Rada Nadzorcza podjęła w dniu dzisiejszym uchwały - na mocy art. 383 § 1 KSH - o oddelegowaniu Członków Rady Nadzorczej tj. Pana Marcina Mosza oraz Pana Piotra Woźniaka do wykonywania obowiązków odpowiednio Prezesa i Członka Zarządu Spółki na okres od dnia dzisiejszego do dnia powołania członków Zarządu Spółki, nie dłużej jednak niż na 3 miesiące.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Marcin Mosz oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
2018-08-17Piotr Woźniak oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu

Emitent

Podziel się