Zawiązanie spółki Pixel Flipper S.A. z siedzibą w Warszawie

Piątek, 17 sierpnia 2018 (22:39)

Raport bieżący nr 53/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka oraz 4 osoby fizyczne zawiązały spółkę akcyjną pod firmą Pixel Flipper Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Pixel Flipper”).

Kapitał zakładowy Pixel Flipper wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000.000 szt. akcji o wartości nominalnej po 0,1 zł każda.

Akcjonariusze objęli akcje w kapitale zakładowym w następujący sposób:

a) Spółka – 740.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 74.000 zł.

d) Pozostali akcjonariusze - 260.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 26.000 zł.

Udział poszczególnych stron w kapitale zakładowym Pixel Flipper będzie przedstawiał się w następujący sposób:

a) Spółka - 74%;

b) Pozostali akcjonariusze – 26%.

Głównym przedmiotem działalności Pixel Flipper będzie produkcja gier PC, w tym gry o roboczym tytule "Car Manufacture”.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-08-17Krzysztof KostowskiPrezes Zarządu

Emitent

Podziel się