Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła o 9,0 proc. rok do roku

Piątek, 21 września 2018 (10:17) Aktualizacja: Piątek, 21 września 2018 (10:36)

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2018 r. wzrosła o 9,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 0,9 proc. - podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Zdjęcie ilustracyjne /©123RF/PICSEL

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost rok do roku o 8,5 proc. i wzrost o 1,2 proc. miesiąc do miesiąca.

Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w sierpniu o 6,7 proc. rdr, po wzroście o 7,1 proc. w lipcu.

Poniżej dane o dynamice sprzedaży detalicznej w lipcu i sierpniu 2018 r.:

sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
ogółem 9,0 0,9 9,3 -0,3
pojazdy mechaniczne 7,5 -8,0 12,6 -4,4
paliwa 21,0 2,2 23,2 5,2
żywność, napoje, wyroby tytoniowe 3,0 3,2 1,5 -3,4
pozostała sprzedaż w niewyspecjalizowanych sklepach 6,6 1,9 3,5 -0,4
leki, kosmetyki 12,5 0,0 12,4 0,3
odzież, obuwie 12,1 -5,5 11,6 -2,4
meble, AGD, RTV 10,1 5,8 5,2 2
prasa, książki 4,1 -0,2 6,3 3,8
pozostałe 6,6 1,5 12,8 -0,1

------------

GUS: Najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej w firmach handlujących samochodami

Najwyższy wzrost sprzedaży detalicznej w sierpniu, wynoszący 11,0 proc., zanotowały przedsiębiorstwa handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami i częściami - poinformował w piątek GUS.

Przed rokiem takie firmy zanotowały wzrost sprzedaży sięgający 4,0 proc. liczony w cenach stałych.

Jak informuje urząd, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w sierpniu tego roku była wyższa niż przed rokiem o 6,7 proc. (wobec wzrostu o 6,9 proc. w sierpniu ubiegłego roku). Natomiast w porównaniu z lipcem miał miejsce wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2 proc.

Z kolei od stycznia do końca sierpnia tego roku wzrost sprzedaży detalicznej, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wyniósł 6,8 proc. wobec wzrostu o 7,1 proc. zanotowanego w 2017 r.

Według GUS w sierpniu wyższy niż przeciętny wzrost sprzedaży odnotowano w podmiotach sprzedających paliwa stałe, ciekłe i gazowe (o 7,7 proc.), jak również w jednostkach zaklasyfikowanych do grupy "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach" (o 6,9 proc.).

Z danych GUS wynika, ze spośród grup o niższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" wysoki wzrost w sierpniu wykazały podmioty z grup: "tekstylia, odzież, obuwie" (o 15,9 proc.); "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 11,6 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (o 9,1 proc.).

Nieznaczny spadek dynamiki sprzedaży detalicznej w sierpniu

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu w cenach bieżących o 9,0% r/r wobec wzrostu o 9,3% w lipcu, co było zgodne z naszą prognozą równą konsensusowi rynkowemu. Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych obniżyła się w sierpniu do 6,7% r/r wobec 7,1% w lipcu.

Nowe normy emisji spalin nie podbiły dynamiki sprzedaży

Czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia realnej dynamiki sprzedaży w sierpniu było spowolnienie wzrostu sprzedaży w kategorii "pojazdy samochodowe, motocykle i części" do 11,0% r/r wobec 16,7% w lipcu. Niższe tempo wzrostu w tej kategorii jest niespodzianką zważywszy na liczne doniesienia medialne wskazujące na silny wzrost liczby rejestracji nowych samochodów w lipcu i sierpniu związany z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września br. Dzisiejsze dane GUS sugerują, że odnotowany w sierpniu wzrost liczby rejestracji był - podobnie jak w lipcu - w głównej mierze efektem rejestracji dokonywanych przez dealerów, które nie zostały uwzględnione przez GUS w sierpniowej sprzedaży detalicznej.

W strukturze sierpniowej sprzedaży na uwagę zasługuje również przyspieszenie wzrostu sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe" (do 1,0% r/r wobec spadku o 0,6% w lipcu) oraz "pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach", która obejmuje m.in. hipermarkety (do 6,9% r/r z 4,2%). Jest to zgodne z naszą oceną sprzed miesiąca, zgodnie z którą odnotowane w lipcu silne obniżenie rocznej dynamiki sprzedaży we wspomnianych kategoriach miało charakter obserwacji nietypowej i w kolejnych miesiącach ponownie się ona zwiększy.

Sprzedaż na dopalaczu kredytowym...

Warto odnotować również wyraźne przyspieszenie realnego wzrostu sprzedaży w kategorii "meble, RTV, AGD" (9,1% r/r wobec 4,4% w lipcu). 3-miesięczna średnia dynamika sprzedaży w tej kategorii wyniosła 9,3% r/r, kształtując się na poziomie najwyższym od lutego 2018 r. Wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest wysoka skłonność gospodarstw domowych do nabywania dóbr trwałego użytku, umacniana przed bardzo dobrą sytuację na rynku pracy.

Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach wrześniowego badania GUS dotyczącego koniunktury konsumenckiej, zgodnie z którym wskaźnik "obecne dokonywanie ważnych zakupów" ukształtował się na najwyższym poziomie w historii. Dodatkowym wsparciem dla sprzedaży w tej kategorii jest szybki wzrost akcji kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych - w lipcu ich roczna dynamika (z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym i związanych z funkcjonowaniem kart kredytowych) wyniosła 11,0% r/r i była najwyższa od stycznia 2010 r.

... i dopalaczu 300+

Opublikowane dziś dane o sprzedaży detalicznej w sierpniu stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w III kw. (4,8% r.r wobec 4,9% w II kw.). Dodatkowym czynnikiem pobudzającym spożycie prywatne w III i IV kw. będą wypłaty w ramach programu "Dobry Start" (300 zł na dziecko). Szacujemy, że podbiją one roczną dynamikę konsumpcji w tych kwartałach o 0,2 pkt. proc. W IV kw. czynnikiem dynamizującym spożycie prywatne będzie przyspieszenie wzrostu realnego funduszu płac (por. MAKROpuls z 18.09.2018), związane ze spadkiem inflacji. W efekcie, mimo efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy, roczna dynamika konsumpcji w IV kw. obniży się nieznacznie w porównaniu z III kw. (o 0,1 pkt. proc.).

Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

Jakub Borowski

Główny Ekonomista

Credit Agricole Bank Polska S.A.

PAP/INTERIA.PL

Podziel się