zawarcie znaczącej transakcji

Sobota, 22 września (20:48)

Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd KCI S.A. "Spółka" informuje, że w dniu 21 września 2018 r. zawarła ze spółką Loverose Limited, spółką prawa cypryjskiego z siedzibą w Larnace, umowę na podstawie której nabyła 85.400 akcji zdematerializowanych na okaziciela spółki zależnej GREMI MEDIA S.A. notowanych na rynku New Connect. Jednocześnie Spółka sprzedała spółce Loverose Limited z siedzibą w Larnace, Cypr ("Loverose") 900 (dziewięćset) udziałów w kapitale zakładowym Lurena Investments B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Lurena") o łącznej wartości nominalnej 900,00 EUR (dziewięćset euro 00/100), stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Lureny, będącej jedynym akcjonariuszem RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie.

Umowa została zawarta w związku z nieosiągnięciem zamierzonych efektów synergii i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć, o których spółka KCI S.A. informowała w raporcie bieżącym 45/2017 z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Wartość każdej z transakcji wyniosła 12.553.800,00 zł.

Zapłata ceny nastąpiła w drodze wzajemnego umownego potrącenia wierzytelności wynikających z obowiązku zapłaty przez Spółkę ceny sprzedaży za akcje Gremi Media SA oraz z obowiązku zapłaty przez Loverose ceny sprzedaży za udziały Lurena Investments B.V.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-22GrzegorzHajdarowicz
2018-09-22DariuszBąk

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość