Raport: Prognozy dla rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce

Piątek, 12 października 2018 (06:00)

W pierwszym półroczu 2018 odnotowano utrzymujący się wysoki wskaźnik PKB - ok.5 proc., co potwierdza dużą dynamikę inwestycji w poszczególnych segmentach rynku. W tym czasie zanotowano rekordową w historii polskiego rynku wartość zawartych transakcji, która wyniosła ponad 3 mld euro, przy czym największy udział przypadł na segment nieruchomości handlowych - ok 60 proc. wszystkich transakcji na rynku inwestycyjnym.

Trwa ożywienie na rynku nieruchomości /©123RF/PICSEL

Dużą dynamikę wzrostu obserwujemy na rynkach magazynowych, gdzie całkowite zasoby powierzchni magazynowych osiągnęły pułap 14,32 mln m2, przy rekordowo niskim wskaźniku pustostanów, który aktualnie wynosi średnio ok. 4 proc. Taka sytuacja wzmaga dużą aktywność deweloperów i skłania do podejmowania nowych projektów inwestycyjnych, jak również, co oczywiste, zwiększa ich zainteresowanie nowymi terenami inwestycyjnymi.

W skali całego kraju notuje się stały wzrost wynajętej powierzchni oraz wzrost ilości podmiotów, które podpisują umowy najmu, choć np. rynek powierzchni biurowych w krótkim okresie zanotował spadek wolumenu transakcji o ok. 5 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z roku 2017, natomiast rynek magazynowy powiększył wolumen zawartych transakcji o 16 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Prognozuje się, że obroty na rynku inwestycyjnym na koniec 2018 roku będą zbliżone do wysokich obrotów osiągniętych w roku 2017. Warto w tym miejscu odnotować pojawienie się na polskim rynku wielu nowych inwestorów, w tym przede wszystkim funduszy inwestycyjnych i podmiotów zagranicznych.

Stały przyrost całkowitej powierzchni przeznaczonej do wynajmu w segmencie biurowym, mieszkaniowym, magazynowym, czy handlowym, przy utrzymującym się na niskim poziomie wskaźników pustostanów, potwierdzają duże zainteresowanie umowami najmu.

Prognozy - dalszy rozwój rynku inwestycji komercyjnych z elementami dostosowania tych inwestycji do występujących uwarunkowań :

Rynek biurowy- aktualny poziom pustostanów to ok. 10-11 proc., co sprzyja najemcom w negocjacjach, deweloperzy muszą wykazać się większą elastycznością i otwarciem na nowe podmioty /mniejsze firmy/. Poszukiwanie nowych lokalizacji, w tym w miastach powyżej 100 tys mieszkańców.

Rynek magazynowy - przewidywane inwestycje w nowych lokalizacjach /poza dużymi aglomeracjami- rejon Polski zachodniej, tereny wschodnie/, magazyny SBU w miastach z dostosowaniem dla małych przedsiębiorców, firm kurierskich, firm handlowych itp. Dalszy rozwój magazynów w formule BTS. Ogólny wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów robocizny będą miały przełożenie na wzrost stawek czynszu /w pierwszym okresie może to dotyczyć przede wszystkim czynszu efektywnego, poprzez zmniejszenie zachęt lub skrócenie okresu zwolnienia od czynszu.

Henryk Wiewiórski

WGN Nieruchomości

Podziel się