Jakie nakłady obniżą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste?

Środa, 17 października 2018 (05:59)

Jakie nakłady poczynione przez użytkownika wieczystego wpłyną na obniżenie należnej właścicielowi opłaty rocznej?

Jakie nakłady obniżą opłatę roczną za użytkowanie wieczyste? /©123RF/PICSEL

Użytkownik wieczysty gruntu zobowiązany jest do uiszczania wobec właściciela nieruchomości świadczenia pieniężnego czyli opłaty rocznej, która zgodnie z prawem musi być sukcesywnie aktualizowana - informuje Bartosz Antos z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Istnieją jednak sposoby, dzięki którym użytkownik wieczysty może doprowadzić do znacznego zmniejszenia takiej opłaty. Możliwość taka przewidziana została w art. 77 ust. 4 o gospodarce nieruchomościami. Czytamy tak, że w przypadku aktualizacji opłaty rocznej na poczet różnicy między opłatą dotychczasową a zaktualizowaną, a więc tej wyższej, zalicza się wartość nakładów użytkownika wieczystego na budowę urządzeń infrastruktury technicznej, ale też nakłady konieczne ze względu na cechy techniczno-użytkowe gruntu, o ile powodują wzrost wartość nieruchomości gruntowej.

Co ten zapis oznacza w praktyce? Opłata roczna liczona jest od wartości danej nieruchomości - dlatego wraz z wzrostem na wartości danej nieruchomości wzrasta należna opłata z tytułu użytkowania wieczystego. Rozliczne jest to według następującego schematu. Opłata roczna wnoszona jest przez użytkownika w dotychczasowej wysokości - wraz z oświadczeniem o zachowaniu nakładów na poczet podwyższonej opłaty. Co istotne musi jednocześnie przedstawić dowody poniesionych wydatków - podkreśla Bartosz Antos. W sytuacji, gdy nakłady będą wyższe od podwyższenia opłaty, to nadwyżka powinna zostać zarachowana na następne lata, bez uwzględniania amortyzacji. Należy także pamiętać, że właściciel może zakwestionować przedstawione przez użytkownika dowody poniesionych nakładów, przede wszystkim zasadność ich poniesienia i wysokość kosztów. Jeśli sprawa trafi na drogę sądową może zażądać zapłaty brakującej części opłaty rocznej. Rozstrzyganie większości sporów oscyluje wokół zawartego w zacytowanym powyżej przepisie prawnym przesłance o dokonaniu nakładów koniecznych do prawidłowego korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Gdy wartość nakładów zostanie wyczerpana właściciel zacznie pobierać wyższą opłatę za swoją nieruchomość.

Bartosz Antos

wiceprezes Saveinvest

Saveinvest

Podziel się
Gość

Gość -

W TYM KRAJU ZAWSZE BĘDZIECIE BIEDAKAMI I PAROBKAMI TEGO SYSTEMU. ___ Bizantyjski rozmach polskiej BIUROKRACJI. 469 radnych w Warszawie, Nowy Jork tylko 51 na 8,5 mln. mieszkańców. __ Mamy tylu posłów co USA kongresmanów tyle że Ameryka jest krajem dziesięciokrotnie większym i nieporównywalnie bogatszym. Ich na taki rozmach jak nas nie stać. Warszawa , miasto z ponad 1,5 mln mieszkańców ma 469 radnych. Nowy Jork z ponad 8,5 mln stać tylko 51 radnych. Olbrzymi Los Angeles ma ich zaledwie 15, Berlin 100, a Paryż 172. http://img6.d(...)600.jpg ___A jeszcze podatki w Anglii - kwota wolna od podatku to 11 850 funtów. ___ jeszcze lepiej podatki vat - STAWKA OBNIŻONA - REDUCED RATE (5%): - środki ułatwiające rzucenie palenia, - produkty energooszczędne, - gaz i prąd na użytek gospodarstwa domowego, - modernizacje i remonty domów mieszkalnych, - produkty i usługi związane z bezpieczeństwem dzieci (np. foteliki samochodowe). STAWKA ZEROWA - ZERO RATE (0%): - większość produktów żywnościowych, - wiele produktów zdrowotnych i chroniących życie (np. kaski motocyklowe, rowerowe i przemysłowe), - wiele produktów dla niepełnosprawnych, - ubrania i obuwie dziecięce, - druk i publikacje. WYŁĄCZENIE Z OPODATKOWANIA - EXEMPT: - towary i usługi rekreacyjne, - usługi szpitalne i lekarskie, - tradycyjne usługi edukacyjne, - usługi pocztowe, - usługi finansowe i ubezpieczenia. POZA ZAKRESEM OPODATKOWANIA - OUTSIDE THE SCOPE OF UK VAT SYSTEM ALTOGETHER: - darowizny na cele charytatywne, - opłaty drogowe, - prawo jazdy, - certyfikaty MOT, - podatek lokalny od domów (council tax) i biznesów (business rate).

~ecik -

No... pewnie, kupisz "gołą" działkę z prawem zabudowy - na własny koszt wykonasz media, drogę dojazdową a ci powiedzą, że to nie konieczne - bo można było w lepiance żyć i po ptokach.

Gość

Piszesz jako Gość