Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Piątek, 19 października 2018 (19:36)

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Wawel S.A. informuje, iż w dniu 19.10.2018 r. powziął wysłaną przez Kayne Anderson Rudnick Investment Management (zwany dalej "KAR"), 1800 Avenue of the Stars, 2nd Floor, Los Angeles, CA 90067, informację, iż KAR w dniu 12.10.2018 r. zwiększył stan posiadania akcji spółki Wawel S.A. (zwanej dalej "Spółką”).

Przed nabyciem akcji Spółki, KAR posiadał 74.501 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1.499.755 akcji, co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 74.501 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowiło 4,97% ogółu głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Aktualnie KAR posiada 75.179 akcji zwykłych na okaziciela spośród 1.499.755 akcji, co stanowi 5,01% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 75.179 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 5,01% ogółu głosów na wlanym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-19Dariusz OrłowskiPrezes Zarządu
2018-10-19Janusz SerwońskiProkurent

Emitent

Podziel się