Podpisanie aneksu do umowy kredytu obrotowego z BOŚ S.A.

Sobota, 20 października 2018 (18:36)

Raport bieżący nr 23/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 października 2018 roku podpisał obustronnie aneks do umowy kredytu obrotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 33/2017 z dnia 20 września 2017 roku i EBI nr 36/2018 z dnia 20 października 2018 roku. Kredyt jest kredytem odnawialnym na kwotę 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100), jest przeznaczony na finansowanie zakupu komponentów i montażu instalacji fotowoltaicznych. Przedmiotowa umowa umożliwia Emitentowi zintensyfikowanie dalszych działań sprzedażowych, a tym samym będzie miała pozytywny wpływ na realizację przychodów i wynik całoroczny. Kredyt jest zabezpieczony, a oprocentowanie nie odbiega od warunków rynkowych. Datą końcową okresu wykorzystania kredytu jest 17.10.2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-20Dawid ZielińskiPrezes Zarządu
2018-10-20Łukasz GórskiWiceprezes Zarządu
2018-10-20Janusz SternaWiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się