GUS podał ważne dane o inflacji w marcu

Poniedziałek, 15 kwietnia (09:57) Aktualizacja: Poniedziałek, 15 kwietnia (11:02)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. wzrosły rdr o 1,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny. Głównym czynnikiem stającym za większym od oczekiwań wzrostem inflacji były komponenty bazowe.

Ceny żywności mocno w górę /©123RF/PICSEL

Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w marcu ceny rdr wzrosły o 1,7 proc., a mdm wzrosły o 0,3 proc.

Komentarz analityków PKO BP

- Finalny odczyt potwierdził marcowy wzrost inflacji CPI do 1,7% r/r z 1,2% r/r w lut.

- Głównym czynnikiem stającym za większym od oczekiwań wzrostem inflacji były komponenty bazowe. Według naszych obliczeń inflacja bazowa wzrosła do 1,3% r/r z 1,0% r/r w lutym (ale była bliska osiągnięcia 1,4% r/r).

Za nieoczekiwanie wysokim odczytem stało połączenie niskiej bazy statystycznej ze wzrostami cen odzieży i obuwia, cen administrowanych (wywóz śmieci, opłat radiowo-telewizyjnych), wyposażenia gosp. domowego (w tym mebli i urządzeń gosp. domowego), a także usług (m.in. transportowych). Charakter wzrostu cen w kategoriach bazowych jest zatem mieszany, obejmując zarówno efekty zmian administracyjnych, metodycznych, jak i naturalnych procesów inflacyjnych.

Oczekujemy, że te ostatnie będą kontynuowane w kolejnych miesiącach prowadząc do umiarkowanego wzrostu inflacji bazowej.

- Kolejnym czynnikiem, który pociągnął w górę inflację były ceny żywności (2,7 % r/r w marcu vs 2,2% r/r w lutym), na co złożyły się głównie ceny: mięsa drobiowego (i wołowego), warzyw oraz cukru. Kolejne miesiące mogą przynieść dalszy wzrost cen żywności z uwagi na problemy podażowe w Chinach (związane z ASF).

- Wzrost cen paliw o 0,6% m/m i 7,3% r/r był spójny z naszymi oczekiwaniami. Rosnące ceny ropy na globalnych rynkach sugerują kontynuację wzrostów cen.

- Ceny usług wzrosły o 2,7% r/r vs 2,3% r/r w lutym, a ceny towarów o 1,3% r/r vs 0,9% r/r w lutym.

- Wzrost cen ropy i wieprzowiny oznaczają, że nawet pomimo obniżenia taryf dystrybucyjnych energii, inflacja może kontynuować wzrosty w kwietniu.

Wraz z rosnącą inflacją bazową może to podbić inflację CPI powyżej 2,0% w najbliższych miesiącach, co na nowo ożywi oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Uważamy jednak, że podwyżki (na początku 2020), to co najwyżej jeden ze scenariuszy alternatywnych. Utrzymujemy naszą bazową prognozę stabilnych stóp przynajmniej do końca 2020.

.........................

Zdaniem analityków ING banku dane te potwierdzają one, że CPI wzrósł z 1,2% aż do 1,7%r/r. Publikacja wyjaśni również co było przyczyną zaskoczeń ze strony inflacji bazowej.

Po wstępnych danych szacujemy, że indeks wzrósł z 1% do 1,3%r/r tj. wyżej niż kształtowały się rynkowe prognozy. Dalej uważamy jednak, że przyczyną są zmiany w takich kategoriach jak telekomunikacja, które nie odzwierciedlają one zmian popytowych.

Analitycy Credit Agricole Polska napisali, dostrzegamy ryzyko, że tempo wzrostu cen zostanie zrewidowane w dół w porównaniu do wstępnego szacunku (1,7% r/r wobec 1,2% w lutym). Uważamy, że w kierunku wzrostu wskaźnika w marcu oddziaływała wyższa dynamika wszystkich jego składowych (cen żywności, paliw i innych nośników energii oraz towarów i usług uwzględnianych przy obliczaniu inflacji bazowej). Publikacja danych tych będzie neutralna dla kursu złotego i cen polskich obligacji.

Inflacja w marcu wyniosła rdr 1,7 proc., a mdm 0,3 proc. - GUS (tabela)

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2019 r. wzrosły rdr o 1,7 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,3 proc.- podał Główny Urząd Statystyczny.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za marzec i luty 2019 r.:

waga marzec marzec luty luty
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 1,7 0,3 1,2 0,4
Inflacja towarów 1,3 0,4 0,9 0,2
Inflacja usług 2,7 0,2 2,3 0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe 24,89 2,6 0,4 2,1 0,9
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,37 1,5 0,2 1,4 0,2
Odzież i obuwie 4,94 -2,4 3,2 -3,2 -1,7
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 19,17 1,0 0,2 0,6 0,5
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,7 1,1 0,1 0,6 -0,1
Zdrowie 5,12 2,9 0,1 2,6 0,3
Transport 10,34 3,5 0,2 2,5 0,4
Łączność 4,18 -2,5 -0,1 -2,4 0,9
Rekreacja i kultura 6,44 1,9 0,2 1,3 0,2
Edukacja 1,07 3,1 0,0 3,1 0,1
Restauracja i hotele 6,2 3,6 0,4 3,4 0,3
Inne towary i usługi 5,58 0,7 -0,4 0,4 -0,2

Z opublikowanych w zeszłym tygodniu prognoz ekspertów Ankiety Makroekonomicznej NBP wynika, że w latach 2019-2021 tempo wzrostu PKB będzie słabnąć, a inflacja w latach 2020-2021 znajdzie się w bezpośredniej bliskości celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.).

"W bieżącym roku inflacja ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). Znajdzie się ona zapewne pomiędzy 1,4 proc. a 2,0 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej wynoszącej 1,7 proc. Jednocześnie prawdopodobieństwo inflacji w paśmie celu jest wysokie (68 proc.), podobnie jak dla kolejnych lat horyzontu prognostycznego (74 proc. dla 2020 r. i 65 proc. dla 2021 r.)" - czytamy w prognozach makroekonomicznych profesjonalnych prognostów "Wyniki Ankiety Makroekonomicznej NBP Runda: marzec 2019r".

Podano, że centralne prognozy inflacji CPI na lata 2020-2021 znajdują się bardzo blisko celu inflacyjnego NBP i wynoszą 2,4 proc.

..................

Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI), prognozujący z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem kierunek zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce, pozostał w kwietniu stabilny - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

"Systematyczne ograniczanie presji inflacyjnej obserwujemy od sierpnia ubiegłego roku. Do tej pory wynikało ono głównie z dwóch najistotniejszych powodów: zagrożenia spowolnieniem w gospodarkach europejskich, w tym zwłaszcza w gospodarce niemieckiej oraz wycofaniem się rządu z planowanych wcześniej podwyżek cen energii elektrycznej" - napisano w komentarzu do badania.

BIEC pisze, że do czynników, które nadal stanowią zagrożenie dla przyszłej stabilności cen konsumpcyjnych należą przede wszystkim relatywnie wysokie i wciąż rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, stopniowe osłabianie się wartości złotego względem dolara i euro oraz działania rządu pobudzające krótkookresowo konsumpcję, w tym zwłaszcza spożycie indywidualne gospodarstw domowych, gdzie skłonność do konsumpcji jest względnie wysoka.

Spośród siedmiu składowych wskaźnika w tym miesiącu trzy działały w kierunku nasilenia presji inflacyjnej, zaś cztery w kierunku jej ograniczenia.

Polecamy: PIT 2018

INTERIA.PL/PAP

Podziel się