Komunikat po NWZA

Środa, 14 lipca 2004 (17:09) Aktualizacja: Środa, 14 lipca 2004 (18:11)

Zarząd STALEXPORT SA informuje, że dnia 14 lipca w siedzibie Spółki odbyło się NWZA STALEXPORT SA . Obecni na Zgromadzeniu akcjonariusze reprezentowali

13 616 303 w ogólnej liczbie akcji/głosów, co stanowiło 12,63 % kapitału akcyjnego spółki.

Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5% udziału w kapitale ogólnym to :

PKO Bank Polski SA - 7.654.779 tj. 7,10 %

Bank Zachodni WBK - 5.900.325 tj. 5,48 %

Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości przyjęte przez NWZA uchwały :

Uchwała nr 1

w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić przewodniczącego NWZA do podpisywania wydruków z głosowań.

Uchwała nr 2

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną

Na podstawie art. 78 ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę i upoważnia Zarząd do zawierania umów o subemisję inwestycyjną, dotyczących akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządowi w drodze zmiany Statutu Spółki dokonanej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 maja 2004 roku, a zarejestrowanej w dniu

2 czerwca 2004 roku.

Informacja Zarządu dotycząca subemisji inwestycyjnej

Przewiduje się, że znaczna część nowej emisji akcji STALEXPORT S.A. skierowana będzie do inwestorów instytucjonalnych.

Ta część oferty byłaby gwarantowana, czyli objęta umową o subemisję inwestycyjną, pod warunkiem ujawnienia się w procesie budowania księgi popytu (book building) inwestorów instytucjonalnych, który przy określonej cenie emisyjnej byłby satysfakcjonujący dla Oferującego i Spółki, zarówno pod względem ilościowym, jak

i jakościowym.

Gwarancja, w części Oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych, dotyczyłaby zapłaty ceny za akcje przez inwestorów, którzy złożyli deklaracje w procesie budowania księgi popytu i którym akcje zostały przydzielone. W przypadku nieopłacenia akcji, przez inwestora, któremu wstępnie je przydzielono, akcje obejmowane byłyby przez członków gwaranta - subemitenta inwestycyjnego. Inwestorzy instytucjonalni (OFE, TFI itp.) przyzwyczajeni są do takiego standardu obsługi, że nie płacą za akcje w momencie składania deklaracji bookbuildingowej, a dopiero po otrzymaniu informacji o tym, ile akcji im przydzielono (czyli płacą za tyle akcji, ile dostaną, już po ewentualnej redukcji).

Gdyby nie było umowy o subemisję inwestycyjną i któryś z inwestorów nie zapłacił by za przydzielone akcje, mogłoby dojść do sytuacji, że nie cała emisja zostałaby sprzedana, a nie byłoby już możliwości zaoferowania tych akcji komuś innemu.

Zawarcie umowy o subemisję inwestycyjną zabezpiecza Spółkę przed tym ryzykiem.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość