Kiedy ruszą prace nad kolejnymi ustawami?

Czwartek, 22 lipca 2004 (08:42)

Krzysztof Pater, minister polityki społecznej ma nadzieję, że już w najbliższą środę lub czwartek - jak powiedział "GP" - będą czytane kolejne ustawy z planu Hausnera, nad którymi nie odbyła się debata na kończącym się jutro posiedzeniu Sejmu.

Przypomnijmy, że pierwsze czytanie w Sejmie kolejnych 3 ustaw z planu Hausnera (zob. ramka) miało się odbyć wczoraj rano. Niespodziewanie jednak zostały one zdjęte z ustalonego porządku obrad na prośbę premiera. Uzasadnił to potrzebą dodatkowych konsultacji politycznych, między innymi w wyniku wyrażonej przez klub SDPL opinii o tych ustawach. Jego szefowa Jolanta Banach podkreśliła, że mimo zawartych w exposé zapowiedzi premiera dokonania zmian w projektach, trafiły one do Sejmu w niezmienionej postaci. Dlatego zapowiedziała, że jeśli rząd nie dokona zmian, jej klub złoży wniosek o odrzucenie ich w pierwszym czytaniu.

W exposé premier mówił, że w przesłanych już do Sejmu ustawach rząd dokona zmian w czterech sprawach: odłoży wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zrezygnuje z weryfikacji rent, wprowadzi korekty w planowanych zmianach w systemie rent rodzinnych i nowych zasadach dorabiania do rent i emerytur.

Projekty ustaw, którymi zajmować miał się Sejm, zawierały wszystkie przepisy, które przewidywały pierwotnie zgłoszone postulaty. - Rząd musi przeprowadzić dodatkowe konsultacje z ugrupowaniami parlamentarnymi o tym, w jaki sposób nanieść odpowiednie poprawki i czego szczegółowo mają one dotyczyć - powiedział "GP" Krzysztof Pater.

Jak wyjaśniał minister, możliwe są trzy scenariusze wprowadzenia zmian. Rząd może zgłosić autopoprawkę do swoich projektów lub wycofać się z wybranych pomysłów w trakcie prac komisji sejmowej albo nie będzie protestować przeciwko poprawkom zgłoszonym przez posłów. - Mam nadzieję, że na najbliższym, wtorkowym posiedzeniu rząd, po konsultacjach, przyjmie stanowisko w tej sprawie i czytanie tych ustaw odbędzie się w Sejmie już w środę lub czwartek - podkreślał.

Trzy ustawy z planu Hausnera:
- o świadczeniach pieniężnych z tytułu choroby i macierzyństwa - zakłada m.in: skrócenie do pół roku maksymalnego czasu trwania zwolnienia lekarskiego, ograniczenie do 80 proc. zasiłku chorobowego przysługującego po 90 dniach choroby, obniżenie wynagrodzenia otrzymywanego za czas choroby przez wybrane grupy zawodowe,
- ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - przewiduje m.in. zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, weryfikację rent z tytułu niezdolności do pracy, podniesienie do 65 lat wieku wdowców uprawnionych do renty rodzinnej, wprowadzenie nowych zasad zarobkowania przez emerytów i rencistów,
- o systemie ubezpieczeń społecznych - zakłada m.in. podwyżkę składek na ZUS dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, objęcie tymi składkami prowadzących działalność rencistów, obniżenie ich dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy.

Gazeta Prawna

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość