Zawarcie znaczącej umowy kredytowej

Środa, 11 sierpnia 2004 (17:16)

W dniu 10 sierpnia 2004 r. Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. zawarły umowę z Rabobank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o preferencyjny kredyt na skup i przechowywanie rzepaku ze zbiorów 2004 roku.

Rabobank Polska S.A. udzielił Spółce kredytu w kwocie 48 mln zł.

Kredyt oprocentowany jest według stopy zmiennej w wysokości równej 1,25 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez NBP w stosunku rocznym.

Oprocentowanie płatne przez ZT "Kruszwica" S.A. wynosi 0,7 stopy w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 4,5% w stosunku rocznym. Na dzień podpisania umowy oprocentowanie wynosi 4,55%, zgodnie z zasadami udzielania kredytów preferencyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1996r. w sprawie szczegółowych kierunków działań ARiMR oraz sposobów ich realizacji (Dz. U. Nr 19 z 1996r., poz. 82).

Umowa kredytowa zawarta została na okres 12 miesięcy, z terminem spłaty do dnia 8 sierpnia 2005r.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Spółka uznaje 10% wartości kapitałów własnych, których wartość na dzień 30 czerwca 2004r. wynosiła 168.066 tys. zł.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość