Wybór biegłego rewidenta

Czwartek, 14 października 2004 (19:12)

Zarząd Polimex-Mostostal Siedlce S.A. zawiadamia, że Rada Nadzorcza spółki w dniu 13 października 2004 r. dokonała wyboru BDO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 12, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym ma zostać zawarta umowa na dokonanie badania rocznego sprawozdania finansowego Polimex-Mostostal siedlce S.A. i Grupy Kapitałowej Polimex-Mostostal Siedlce S.A. za rok 2004.

BDO Polska Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową izbę Biegłych Rewidentów pod nr 523.

Mostostal Siedlce S.A. kotrzystał z usług BDO Polska Sp. z o.o. w poniżej określonym zakresie:

1. Badania i przegląd sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2. Doradztwo związane z włączeniem w struktury Mostostal Siedlce S.A. Mostostalu Stalowa Wola.

3. Nadzór i koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i aktalizacją prospektu emisyjnego w związku z dopuszczeniem do obrotu publicznego akcji emitowanych przez Mostostal Siedlce S.A. dla akcjonariuszy Polimex-Cekop S.A.

4. Wycena spółek polimex-Cekop S.A. i Mostostal Siedlce S.A. Wybór BDO Polska Sp. z o.o. nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość