Powołanie osób nadzorujących

Czwartek, 21 kwietnia 2005 (16:49)

Raport bieżący nr 20/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 26 RO - powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej emitenta

Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2005r., uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Remak SA, zostali powołani w skład Rady Nadzorczej: Pan Jarosław Popiołek, Pan Miguel Vegas Solano oraz Pani Barbara Gronkiewicz.

Pan Jarosław Popiołek ma 43 lata. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej z tytułem mgr inż. budownictwa wodnego.

Przebieg pracy zawodowej:

W latach 1988 - 1989 jako inżynier stażysta, a następnie kierownik budowy pracował w Warszawskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego "Żelbet". Od 1990 - 1991r. był kierownikiem odcinka budowy I-szej linii metra w Algierze. W latach 1991 - 1992 pracował dla Compagnie Generale de Batiment et de Construction jako kierownik budowy Hotelu Mercure w Warszawie. Od 1993r. związany z Warbud SA, gdzie do 2001r. pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds Technicznych, a w latach 2001 - 2004 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym.

W dniu 29 marca 2005r. p. Jarosław Popiołek, uchwałą Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Mostostal Warszawa SA.

Według oświadczenia p. Jarosław Popiołek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Remak SA i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Miguel Vegas Solano ma 37 lat. Tytułem magistra nauk ekonomicznych i nauk o przedsiębiorstwie ukończył naukę na Uniwerytecie w Salamance.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1995r. jest związany z Necso Entrecanales Cubiertas SA, gdzie w latach 1995 - 1998 był Kierownikiem kontroli kosztów przy realizacji projektu tunelu Doukkala w Maroku przy czym od 1997r. pełnił również funkcję Kierownika administracyjnego przy tym projekcie. Od 1998r. do sierpnia 2002r. był Kierownikiem administracyjnym i ds kontroli kosztów w jednostce organizacyjnej Necso Entrecanales Cubiertas SA w Libanie, natomiast od 2002 - 2004r. sprawował funkcję Kierownika administracyjnego oraz kontrolera kosztów Spółki w obszarze Kastylii La Manczy.

Od 2005r. jest pełnomocnikiem Necso Entrecanales Cubiertas SA na rynku polskim oraz Głównym Audytorem w Mostostal Warszawa SA.

Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa SA, tj.: Mostostal Invest Sp. z o.o. i AMK Kraków SA.

Według oświadczenia p. Miguel Vegas Solano nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Remak SA i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Barbara Gronkiewicz ma 32 lata. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznychj z tytułem magistra.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1996r. związana z Mostostal Warszawa SA, gdzie do końca 1998r. pracowała jako specjalista ds spraw ekonomicznych w Dziale Ekonomicznym. W 1999r. była Zastępcą Kierownika Działu Ekonomicznego, a od 2000 - 2001r. Kierownikiem Działu Ekonomicznego. Od 2001r. pełni funkcję Dyrektora Biura Informacji Zarządczej. Od 2005r. jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych Mostostal Warszawa SA, tj.: Mostostal Invest Sp. z o.o. i AMK Kraków SA.

Według oświadczenia p. Barbara Gronkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Remak SA i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Data autoryzacji: 21.04.05 16:28

Aleksandra Kowalska - wiceprezes

Gabriela Cebula - prokurent

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość