Opinia Zarządu dotycząca wezwania

Czwartek, 19 maja 2005 (17:26) Aktualizacja: Czwartek, 19 maja 2005 (17:30)

Raport bieżący nr 31/2005

Podstawa prawna

§ 45 ust. 1 pkt 8 RO - opinia zarządu emitenta dotycząca wezwania

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego S.A. (zwanego dalej "Spółką"), w związku z ogłoszonym w dniu 16 maja 2005 r., za pośrednictwem CA IB Securities S.A., wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (zwane dalej "Wezwaniem"), informuje, że Wezwanie zostało ogłoszone z zamiarem nabycia przez Spółkę akcji własnych stanowiących 10,00% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia. Wezwanie to zostało ogłoszone w celu umożliwienia sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariuszy, którzy z różnych względów nie odpowiedzieli na wezwanie ogłoszone w dniu 12 kwietnia 2005 r. a chcieliby sprzedać akcje Spółki na tych samych warunkach.

Wezwanie zostało ogłoszone w ramach posiadanego przez Spółkę zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na nabycie przez Spółkę pakietu akcji własnych zapewniającego przekroczenie, do dnia 30 września 2005 r., 33% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 kwietnia 2005 r. upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych po cenie równej wartości aktywów netto przypadającej na jedną akcję według zweryfikowanego przez biegłego rewidenta bilansu spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku tj. 15,24 zł za jedną akcję.

Z uwagi na to, że Spółka jest podmiotem ogłaszającym Wezwanie, Zarząd Spółki nie przedstawia swej rekomendacji dotyczącej ogłoszonego Wezwania. Wezwanie stanowi ofertę Spółki skierowaną do wszystkich akcjonariuszy Spółki, podlegającą ich własnemu osądowi i ocenie. Spółka zwraca uwagę, że jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje na temat Wezwania jest tekst Wezwania, który został przekazany Polskiej Agencji Prasowej, a także został opublikowany w Gazecie Giełdy "Parkiet" w dniu 19 maja 2005 r.

Jednocześnie Zarząd informuje, że zamierza zwołać walne zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem byłoby podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, które zostaną nabyte łącznie w wezwaniach ogłoszonych w dniach 12 kwietnia i 16 maja 2005 r.

Podstawa prawna art. 155a PPO i Par. 45 ust.1 pkt. 8 RRM

Data autoryzacji: 11.04.05 19:32

Artur Cąkała - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość