Informacja o nabyciu pakietu akcji "BROKER FM" S.A.

Środa, 22 czerwca 2005 (17:07) Aktualizacja: Środa, 22 czerwca 2005 (17:17)

Raport bieżący nr 13/2005

Podstawa prawna

Art. 148 pkt 1 Ustawy PPO - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd "BROKER FM" S.A. informuje, iż w dniu 22 czerwca 2005 roku otrzymał zawiadomienie o nabyciu przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" akcji spółki "BROKER FM" S.A. w wyniku którego na dzień 17 czerwca 2005 roku Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" posiadał 275.241(dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) akcji "BROKER FM" S.A. co stanowiło 8,34% udziału w kapitale zakładowym spółki "BROKER FM" S.A. oraz dawało temu podmiotowi 275.241 (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki "BROKER FM" S.A. stanowiących 5,09% udziału w ogólnej ilości głosów na tym Zgromadzeniu.

Data autoryzacji: 22.06.05 16:37

Marek Dworak - Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Gródek - Członek Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość