Informacja o zmianie statutu Funduszu

Czwartek, 30 czerwca 2005 (08:48) Aktualizacja: Czwartek, 30 czerwca 2005 (08:55)

Raport bieżący nr

48/2005

Podstawa prawna:

Art. 81 ust. 1 pkt 2 Ustawy PPO - informacja poufna

BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Bezpieczna Inwestycja 2 zarządzany

przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.("Towarzystwo"),

informuje, że w dniu 29 czerwca 2005 r. Towarzystwo otrzymało decyzję

Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("KPWIG") w sprawie udzielenia

zezwolenia na zmiany statutu Funduszu. Jednocześnie KPWIG udzieliła

zezwolenia na skrócenie terminu wejścia w życie zmian w statucie

Funduszu, tak aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem

zmian określonych w art. 27 statutu Funduszu, które wchodzą w życie w 

terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia o zmianach statutu.

W załączeniu przekazujemy tekst jednolity statutu Funduszu uwzględniający

zmiany.

Jednocześnie indormujemy, że niniejszy raport nie stanowi

ogłoszenia zmian statutu, o którym mowa w ustawie o funduszach

inwestycyjnych. Ogłoszenie zostanie dokonane na stronie internetowej

http://www.bphtfi.pl/ Planowana data ogłoszenia zmian to 1 lipca 2005 r.

Data autoryzacji: 30.06.05 08:26

Grzegorz Szymański - Prokurent

Tomasz Kruk - Pełnomocnik

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość