Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego

Czwartek, 30 czerwca 2005 (16:47)

Raport bieżący nr 15/2005

Podstawa prawna

Regulamin urzędowego rynku giełdowego - inne

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 14 kwietnia 2005 raportu bieżącego nr 7/2005, zawierającego uchwale WZA nr 39 akceptującej treść Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 w brzmieniu załączonym do tej uchwały, Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. oświadcza, iż przestrzega zasad ładu korporacyjnego zawartych w â��Dobrych Praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwalą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie Zarząd Banku oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z konieczności zagwarantowania w Statucie stosowania zasady 14, co zostanie uczynione na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Banku.

§ 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy uchwalonego Uchwala Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. z późniejszymi zmianami

Podstawa prawna:

Regulamin Urzędowego rynku giełdowego - inne

Data autoryzacji: 30.06.05 16:25

Marcin Prell - Dyrektor Banku

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość