Raport roczny 2005 BANK MILLENNIUM SA

Piątek, 10 marca 2006 (18:37)


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2005200420052004 
  I. Przychody z tytułu odsetek1 117 880839 254277 852185 751 
  II. Przychody z tytułu prowizji238 364234 50559 24751 903 
  III. Wynik działalności bankowej892 069854 997221 728189 235 
  IV. Wynik działalności operacyjnej413 552-79 095102 790-17 506 
  V. Zysk (strata) brutto413 552-79 095102 790-17 506 
  VI. Zysk (strata) netto542 119237 544134 74652 575 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej540 6002 615 787134 367578 944 
  VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej409 664-2 388 208101 823-528 575 
  IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 300 437-150 964-323 226-33 413 
  X. Przepływy pieniężne netto, razem-350 17376 615-87 03616 956 
  XI. Aktywa razem23 065 02321 529 0955 975 7045 278 033 
  XII. Zobowiązania wobec Banku Centralnego0100 
  XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego1 829 9491 979 583474 105485 311 
  XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego13 322 15914 203 2773 451 5153 482 049 
  XV. Kapitał własny2 346 3171 986 840607 886487 090 
  XVI. Kapitał zakładowy849 182849 182220 007208 184 
  XVII. Liczba akcji (w szt.)849 181 744849 181 744849 181 744849 181 744 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,762,340,720,57 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,762,340,720,57 
  XX. Współczynnik wypłacalności (w %)10,6717,3510,6717,35 
  XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,640,280,160,06 
  XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,640,280,160,06 
  XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,28 0,06  
       
   
       
 Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa 
       

Data autoryzacji: 10.03.06 18:03

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość