Zawiadomienia o sprzedaży akcji przez członka zarządu

Poniedziałek, 22 maja 2006 (17:26)

Raport bieżący nr 11/2006

Podstawa prawna:

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

W dniu 22 maja 2006r. Spółka została powiadomiona, dokonane na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) oraz § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz. U. Nr 229, poz. 1950), o tym że w dniu 16 maja 2006r. Członek Zarządu - Wiceprezes ds. Surowcowych Pan Paweł Włodawiec, zawarł na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie transakcję sprzedaży 109 905 (słownie: sto dziewięć tysięcy dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela "SOKOŁÓW" S.A. w cenie po 5,80 zł (słownie: pięć złotych osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję, czym odpowiedział na wezwanie ogłoszone przez głównego akcjonariusza Saturn Nordic Holding AB.

Zarząd "SOKOŁÓW" S.A.

Podstawa prawna: art. 160 ust.1 pkt 1 UoOIF

Bogusław Miszczuk - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość