Wybór oferty przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

Poniedziałek, 22 maja 2006 (17:31)

Raport bieżący nr 19/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ABG Ster-Projekt S.A. (dalej jako "Emitent") w dniu 22 maja 2006 r. został poinformowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, iż w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę internetowych centrów informacji multimedialnej (ICIM) do bibliotek szkolnych, w zadaniu B, dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Regionu II obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, łódzkie i mazowieckie została wybrana oferta złożona przez konsorcjum spółek ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz Softbank Serwis Sp. z o. o.

Zgodnie z informacją Ministerstwa Edukacji Narodowej cena brutto zadania B wynosi 19 719 902,03 zł (dziewiętnaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwa złote i trzy grosze). Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym w zaproszeniu do podpisania umowy.

Karol Cieślak - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość