Skonsolidowany raport roczny RELPOL SA

Środa, 24 maja 2006 (08:42) Aktualizacja: Poniedziałek, 1 stycznia 4712


Raport w załączniku

Wybrane dane finansowe

       
 WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys.EUR 
 2005200420052004 
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów91 613102 03322 77222 583 
  II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej6 97510 8071 7342 392 
  III. Zysk (strata) brutto6 41496471 5942 135 
  IV. Zysk (strata) netto4 2526 3991 0571 416 
  V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej19 95610 3644 9602 294 
  VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 370-6 185-1 086-1 369 
  VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-10 990-7 793-2 732-1 725 
  VIII. Przepływy pieniężne netto, razem4 596-3 6141 142-800 
  IX. Aktywa razem93 41296 17124 20123 577 
  X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania51 60956 31313 37113 806 
  XI. Zobowiązania długoterminowe6 8348 5271 7712 090 
  XII. Zobowiązania krótkoterminowe29 44933 6397 6308 247 
  XIII. Kapitał własny40 19738 53610 4149 447 
  XIV. Kapitał zakładowy4 2764 2761 1081 048 
  XV. Liczba akcji855 105855 105855 105855 105 
  XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,977,481,241,66 
  XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)4,887,431,211,64 
  XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)47,0145,0712,1811,05 
  XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)46,1844,7411,9610,97 
  XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)2,752,50,680,55 
       
 

 
       
 Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa 
       

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość