Uchwały ZWZA,z 12.06 br. oraz jednolity tekst Statutu.

Poniedziałek, 12 czerwca 2006 (16:00)

Raport bieżący nr 15/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd BEST S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 12 czerwca 2006 roku oraz jednolity tekst statutu.

--------------------------

Podstawa prawna:

§ 39 ust. 1 pkt 2, 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005 Nr 209 Poz. 1744).

Załączniki:

Plik;Opis

Uchwały ZWZA z dnia 12_06_2006.pdf;Uchwały ZWZA BEST S.A., które odbyło się dnia 12 czerwca br.

Statut BEST - tekst jednolity.pdf;Jednolity tekst Statutu BEST S.A.


Krzysztof Borusowski - Prezes Zarządu
Marek Kucner - Członek Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Piszesz jako Gość