OKREŚLENIE DATY PUBLIKACJI RAPORTU

Środa, 25 października 2006 (18:24)

Raport bieżący nr 61/2006
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

RAPORT BIEŻĄCY 61/06

Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A ("NFI EMF"), działając na podstawie § 100 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, informuje, iż w dniu 27 października 2006 roku zostanie podany do wiadomości publicznej jednostkowy raport półroczny NFI EMF za okres zakończony 30 czerwca 2006 r. Raport powyższy powinien być rozpatrywany łącznie ze śródrocznym skonsolidowanym raportem półrocznym Grupy Kapitałowej NFI EMF za okres zakończony 30 czerwca 2006 r. opublikowanym 8 września br.

Maciej Dyjas

Prezes Zarządu
Maciej Dyjas - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość