Transakcje nabycia akcji osoby zobowiązanej w 2006 r.

Czwartek, 25 stycznia 2007 (17:08)

Raport bieżący nr 11/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 stycznia 2007 r., otrzymał zawiadomienie od Profesora Zbigniewa Grucy, członka Rady Nadzorczej Emitenta, złożone na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19.10.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w zw. z §2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

Zgodnie z wyżej powołanym zawiadomieniem, w dniu 02.03.2006 r., w drodze transakcji sesyjnej zwykłej, Profesor Zbigniew Gruca nabył 120 akcji Emitenta po cenie 10,70 zł. za jedną akcję. Ponadto, w dniu 20.12.2006 r., w wyniku realizacji prawa poboru, Profesor Zbigniew Gruca nabył 48 praw do akcji serii F po cenie 1 zł. za jedną akcję.
Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

~pacjentka -

Lekarze są słabo opłacani, tylko skąd mają na samochody i mieszkanka też mają wypasione?Może skarbowy mógłby się tym zainteresować?

~chłop -

totalne dno, za coś takiego powinni kogoś na zbity pysk wyrzucić - my potrzebujemy informacji, a nie debilnego bełkotu

Gość

Piszesz jako Gość