Sprostowanie błędu pisarskiego w Raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 16.04.2007 r.

Poniedziałek, 23 kwietnia 2007 (16:48)

Raport bieżący nr 14/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERFERIE S. A. informuje, że w Raporcie bieżącym nr 12/2007 z dnia 16.04.2007 r. znalazł się oczywisty błąd drukarski. Prawidłowa treść winna brzmieć:

"Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2007 roku:" .
Waldemar Czechowski Jamroziński - Prezes Zarządu
Piotr Kaczyński - Wiceprezes Zarządu
Mariola Karczewska - Wiceprezes Zarządu

Emitent

Podziel się