Nabycie udziałów w spółce powiązanej PONAR-LUBAŃ Sp. z o.o.

Środa, 30 maja 2007 (19:59)

Raport bieżący nr 85/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PONAR-WADOWICE S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 maja 2007 r. podpisane zostały umowy na podstawie których Emitent nabył 980 udziałów, o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, za cenę 8.200,00 zł za każdy udział w spółce powiązanej PONAR-LUBAŃ Sp. z o.o., w której Emitent posiadał 33,3% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów (rap. bieżący 71/2007 z dnia 17.05.2007), od pozostałych udziałowców spółki Panów Romana Kociołka, Aleksandra Francki i Ryszarda Konata. Źródłem finansowania nabytych udziałów są środki z emisji akcji serii D.

W wyniku nabycia udziałów Emitent posiada obecnie 1.530 udziałów w kapitale zakładowym spółki PONAR-LUBAŃ Sp. z o.o., które stanowią 92,7% kapiatału zakładowego i dają 1.530 głosów na zgromadzeniu wspólników, co stanowi 92,7% ogólnej liczby głosów. Powyższą inwestycję Zarząd Emitenta traktuje jako długoterminową.

PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. jest uznanym na polskim rynku hydrauliki siłowej producentem siłowników hydraulicznych przeznaczonych dla producentów maszyn rolniczych oraz rozszerza asortyment produkowanych siłowników o produkty dedykowane dla odbiorców przemysłowych. Obecnie PONAR-LUBAŃ Sp. z o.o. osiąga miesięczną sprzedaż ponad 500 tys. zł a marża zysku operacyjnego przekracza 10%.

PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. środki z nowych emisji przeznaczy na rozbudowę obecnej hali produkcyjnej oraz budowę drugiej hali. Zgodnie z planem powierzchnia produkcyjna zostanie powiększona z obecnych 1500 m2 do łącznie 4.500 m2. Spółka planuje także podwojenie zatrudnienia. Dodatkowymi atutami Ponar-Lubań Sp. z o.o. jest prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry.

Zgodnie z założeniami, o ile uda się zrealizować planowany harmonogram rozbudowy fabryki, przychody Ponar Lubań w roku 2008 mogą sięgnąć 20.000 tys. zł. Obecnie PONAR LUBAŃ Sp. z o.o. analizuje możliwość przyśpieszenia ekspansji na rynku dostawców elementów hydrauliki siłowej dla przemysłu rolniczego poprzez rozszerzenie oferty dla branży producentów maszyn rolniczych o inne, niż siłowniki, produkty z zakresu hydrauliki siłowej.

Podstawą uznania nabywanych udziałów za aktywa o znacznej wartości jest § 2 ust. 1 pkt 52 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - wartość aktywów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Arkadiusz Śnieżko - Prezes Zarządu

Emitent

Podziel się

Twój komentarz może być pierwszy

Gość

Piszesz jako Gość