Z 816 mln euro część mogą dostać polscy naukowcy

Wtorek, 26 kwietnia 2016 (09:52)

26 kwietnia w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE odbędzie się spotkanie w sprawie tzw. Trójprogramu - Teaming, Twinning i Era Chairs. To programy, na które UE przeznaczyła 816 mln euro. O część tej sumy mogą zawalczyć także polscy naukowcy.

Trójprogram jest inicjatywą Unii Europejskiej o nazwie "Spreading Excellence and Widening Participation" ("Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa"), w ramach programu Horizon2020. Założeniem jego jest stworzenie takich warunków, aby możliwe było pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz stworzenie na jego bazie gospodarki opartej na innowacjach. Jest to jedna z największych inicjatyw w ramach Horizon2020, o wartości 816 mln euro.

Pierwszy program - Teaming for Excellence- obejmuje tworzenie centrów doskonałości oraz wzmacnianie tych, które już istnieją, drogą tworzenia konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy. Polskie jednostki naukowe są w niej koordynatorami trzech międzynarodowych konsorcjów badawczych, które mogą zrealizować projekty w ramach Teaming. Są to: Międzynarodowe Centrum Badań Innowacyjnych Bioproduktów w Łodzi, Wrocławskie Centrum Doskonałości i Cezamat Environment Warszawa.

Otrzymały one już po 500 tys. euro na stworzenie szczegółowych biznesplanów w ramach I etapu konkursu Teaming. Biorą obecnie udział w II fazie konkursu, trwającej do 23 czerwca br., w której zostanie rozstrzygnięte, które spośród 31 projektów europejskich, biorących udział w II fazie konkursu otrzyma ostatecznie dofinansowanie.

Twinning jest programem, który ma na celu wzmocnienie określonej dziedziny badań w danej instytucji, państwie lub regionie, tam gdzie występuje słabość strukturalna. Ma to być zrealizowane przez stworzenie powiązań z co najmniej dwoma wiodącymi instytucjami w tej dziedzinie w Europie. 7 polskich jednostek badawczych, będących koordynatorami projektów, otrzyma w tym programie dofinansowanie o łącznej wartość ok. 3,7 mln euro.

Program ERA Chairs ma przyciągnąć najlepszych naukowców z Europy do danej jednostki badawczej. Polskie jednostki, które otrzymały w nim dofinansowanie, to Instytut Chemii Fizycznej PAN z Warszawy oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Łącznie oba instytuty dostaną z UE ok. 5 mln euro.

W lipcu 2016 rozpoczęty zostanie II cykl w programie Teaming i otwarty proces składania wniosku do I fazy konkursu. W 2017 roku zostanie otwarte składanie wniosków do I fazy II edycji konkursów Twinning i ERA Chairs. W ramach spotkania Krajowego Punktu Kontaktowego, które odbędzie się 26 kwietnia br. w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie przedstawiciele instytutów naukowych będą mogli zapoznać się ze szczegółami uczestnictwa w tych konkursach.

MW

INTERIA.PL

Podziel się