Polska operacja chirurgiczna - operacją roku

Poniedziałek, 9 stycznia 2017

Najciekawsza i najlepiej przeprowadzona operacja chirurgiczna 2016 roku to według Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej zabieg przeszczepu narządów szyi przeprowadzony w Polsce.

Na dorocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwo Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (ASRM), w którego skład wchodzi 500 najlepszych na świecie specjalistów - chirurgów, absolutną większość, bo 93 proc. głosów w kategorii best case uzyskała polska prezentacja zabiegu "Złożona allotransplantacja narządów szyi" prof. Adama Maciejewskiego i dr hab. Łukasza Krakowczyka.

Obaj specjaliści są jednymi polskimi członkami ASRM - poinformowała Polska Agencja Prasowa. Pracę tą wybrano z 300 zgłoszonych prezentacji chirurgów z całego świata, co pozwoliło uznać ją za najciekawszy przypadek chirurgii mikronaczyniowej 2016 roku.

Pacjent poddany operacji w 2001 roku przeszedł przeszczep nerki z powodu nefropatii, ale w 2006 roku zachorował na ostrą białaczkę szpikową, zaś w 2009 roku stwierdzono u niego zaawansowanego raka krtani. Radioterapia uratowała mu życie, ale konieczne stało się usunięcie krtani i tracheotomia, zaś wśród powikłań były przetoka skórna i martwica dolnego gardła. Chcąc zapewnić pacjentowi podstawowy komfort życia, w 2014 roku odtworzono mu drogę pokarmową, zaś w 2015 roku zakwalifikowano go do allotransplantacji narządów szyi. Po 17 godzinnym zabiegu udało się odtworzyć drogi: pokarmową i oddechową.

Jest to kolejne wyróżnienie dla lekarzy z Gliwic przyznane przez ASRM. Poprzednio przeprowadzony przez nich zabieg przeszczepu twarzy został uznany za najlepszy zabieg rekonstrukcyjny 2013 roku. Wtedy 33-letniemu pacjentowi maszyna do cięcia kamieni amputowała większość twarzy i przeszczep stał się konieczny, ze względu na rozległość obrażeń.

MW


INTERIA.PL

Podziel się