Uniwersytet Gdański we wspólnym europejskim projekcie biologii mórz

Wtorek, 14 lutego

Innowacyjny europejski projekt badań nad biologią mórz, zwłaszcza genetyką organizmów morskich oraz nurkowania naukowego będzie prowadzony przy współudziale naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, kierowany przez prof. Macieja Wołowicza stał się członkiem projektu europejskiego "Assemble Plus" (Association of European Marine Biological Laboratories). To kontynuacja projektu "Assemble" - wspólnego przedsięwzięcia morskich stacji badawczych (europejskich oraz z Chile i Izraela) finansowanego ze środków UE, którego założeniem było opracowanie zintegrowanej infrastruktury wspierającej badania z zakresu biologii morza. Zmodernizowano już istniejącą infrastrukturę i określono warunki dostępu do stacji badawczych. Zespół z UG będzie zaangażowany w realizację pakietów roboczych z grupy "Joint Research Activities" w zakresie badań genetycznych organizmów morskich oraz rozwijania nurkowania naukowego, a także "Networking Activities" w zakresie tworzenia bazy danych oceanograficznych i opracowywania strategii rozwoju europejskich stacji morskich.

"Assemble Plus" ma być realizowany w latach 2017-2019 w konsorcjum składającym się z partnerów europejskich. Całkowity budżet projektu wynosi 10 mln Euro. Naukowcy z Europy, wyłonieni w drodze konkursów, będą mieli bezpłatny dostęp do infrastruktury badawczej partnerów sieci w celu realizacji projektów badawczych związanych z biologią morza np. prac doktorskich czy dyplomowych. Badacze będą mogli przyjeżdżać do danej placówki na kilkutygodniowe pobyty i m.in. korzystać z miejscowych laboratoriów i narzędzi badawczych. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020.

Partnerzy projektu to:

- Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6 (FR) - koordynator,

- Nacionalni Institut Za Biologijo (SI),

- Stichting Nioz, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NL),

- Helsingin Yliopisto (FI),

- Uniwersytet Gdański (PL),

- Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (PL),

- National University of Ireland, Galway (IE),

- Goeteborgs Universitet (SE),

- Universidad del Pais Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea (ES),

- Hellenic Centre for Marine Research (EL),

- The Hebrew University of Jerusalem (IL),

- Stazione Zoologica Anton Dohrn (IT),

- Universitetet i Bergen (NO),

- Centro de ciencias do Mar do Algarve (PT),

- Alfred-Wegener-Institut Helmholtz- Zentrum fuer Polar- und Meeresforschung (DE),

- Max Planck Gesellschaft zur Foerderung der Wissenschaften e.v. (DE),

- Vlaams Instituut voor de zee VZW (BE),

- The Scottish Association for Marinescience LBG (UK),

- The University Court of the University of ST Andrews (UK),

- Marine Biological Association of the United Kingdom (UK),

- Natural Environment Research Council (UK),

- Marine Scotland (UK),

- AquaTT UETP LTD (IE).

MM

INTERIA.PL

Podziel się