Nowy program wspierania innowacji dla energetyki

Poniedziałek, 1 maja 2017 (08:00)

Nowy program PBSE i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zakłada wzrost konkurencyjności i innowacyjności w krajowym sektorze energetycznym. W pierwszym jego konkursie do beneficjentów trafi 93 mln zł.

Wśród beneficjentów umów grantowych o wsparcie badań i wdrożeń znalazły się programy wytwarzania nowego typu ogniw fotowoltaicznych i tandemowych na bazie materiałów perowskitowych, opracowanie platformy agregującej rozproszone źródła energii odnawialnej i wytworzenie hybrydowych układów adsorpcyjnych do redukcji emisji rtęci. Do dofinansowania zarekomendowano łącznie 24 projekty, z czego około 50 proc. dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej, zaś niemal 1/3 - OZE. Najwyżej został przy tym oceniony projekt zgłoszony przez Saule Technologies, start-up założony przez polskich naukowców pracujących nad innowacyjnymi technologiami na bazie perowskitów.

Program PBSE zakłada wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. Występujący w nim przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach: energetyka konwencjonalna, energetyka odnawialna, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi.

Jak powiedział w trakcie ogłoszenia wyników I edycji konkursu dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski, celami szczegółowymi PBSE są poza zwiększeniem innowacyjności, także ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń generowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne oraz zwiększenie udziału energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii.

MM

INTERIA.PL

Podziel się