Azoty chcą produkować polipropylen w Policach

Wtorek, 27 czerwca 2017 (09:00)

Rada Nadzorcza PDH Polska SA – spółki celowej, należącej do Grupy Azoty, poparła plan zarządu firmy budowy instalacji do produkcji polipropylenu w Policach. Ostateczne decyzje, co do budowy linii produkcyjnej, zapadną w IV kwartale br., ale już obecnie wiadomo, że instalacja polipropylenowa jest atrakcyjniejsza dla Grupy, niż planowana produkcja propylenu.

Instalacja polipropylenowa byłaby jedną z najnowocześniejszych instalacji tego typu w Europie. Wariant realizacji projektu inwestycyjnego zostanie ostatecznie wybrany po opracowaniu studium wykonalności, gdzie określona zostanie wartość inwestycji,  w IV kw. 2017 r.

Według prezesa zarządu Grupy Azoty, dr Wojciecha Wardackiego, produkcja polipropylenu oznaczałaby synergie w konsolidowanej Grupie i dawała potencjał do wzrostu przychodów, bowiem produkcja polipropylenu zakłada bliską współpracę spółki PDH Polska z zakładami Grupy Azoty w Policach i Kędzierzynie. Oznaczałaby też rozwój produkcji pozanawozowej. "Grupa, dzięki realizacji inwestycji w wariancie polipropylenowym, jeszcze mocniej podkreśliłaby swoją pozycję na rynku chemicznym. Możliwe byłoby nie tylko poszerzenie portfolio produktów Grupy Azoty, ale co równie ważne, spłaszczenie cykliczności biznesu" - powiedział prezes Wardacki.

Według analityków rynku chemicznego, marze producentów surowców przesuwają się w kierunku pochodnych propylenu. Instalacja do odwodornienia propanu (PDH) wzbogacona o instalację do produkcji polipropylenu, ustabilizowałaby marże dla Grupy Azoty. Z kolei bardziej rozdrobniony rynek klientów na polipropylen zmniejszałby uzależnienie Grupy od ryzyka rynkowego w długotrwałym horyzoncie czasowym, choćby dlatego, że tylko w Europie Środkowej polipropylen stanowi o 60 proc. konsumpcji propylenu. Polska jest przy tym jednym z największych klientów dla tego surowca, z rosnącym importem, który w 2015 r. kształtował się na poziomie około 250kt. Własna instalacja znacząco zmniejszałaby zależność od importu tego surowca.

"Zarekomendowany przez zarząd PDH Polska jako dominujący wariant polipropylenowy na obecnym etapie przygotowania do inwestycji biznesowo i handlowo wygląda atrakcyjnie. Prognozowany jest dynamiczny wzrost popytu na polipropylen w regionie Europy Środkowej i Wschodniej sięgający do 2025 roku wzrostów średnio o 4,7 proc. rocznie. Wszystko to przy jednoczesnym braku zaawansowanych planów inwestycji w nowe instalacje polipropylenu w Europie" - twierdzi Andrzej Niewiński, prezes PDH Polska.

PDH Polska SA jest spółką używającą technologii celowej do produkcji propylenu, w procesie odwodornienia propanu w reakcji pochłaniającej ciepło w obecności heterogenicznego katalizatora. Reakcja ta daje propylen, wodór, dodatkowo powstają małe ilości metanu, etanu, etylenu i innych lekkich węglowodorów. Na początku 2015 roku w eksploatacji znajdowało się 19 instalacji do produkcji propylenu tą metodą, przy czym 12 z nim bazowało na procesie Oleflex (licencjodawcą jest UOP). Sam propylen jest bezbarwnym gazem, jedną z podstawowych, obok etylenu, substancji-baz do wytwarzania półproduktów chemicznych. Jego źródłem są tzw. krakery parowe odpowiadające za około 57 proc. światowej produkcji tego surowca. W instalacjach krakingu katalitycznego wytwarza się 35 proc. propylenu sprzedawanego na rynku. Pozostałe 8 proc. pochodzi z instalacji celowych.

Polipropylen z kolei jest tworzywem sztucznym, jednym z dwóch najczęściej używanych. Pod wpływem wysokiej temperatury daje się łatwo odkształcać, po jej obniżeniu zachowuje nadany kształt. Przepuszcza powietrze, obojętny fizjologicznie, prawie całkowicie odporny na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników organicznych. Łatwy w przetwórstwie, palny, bezbarwny i bezwonny, wodoodporny; znakuje się go symbolem PP.

Ma on bardzo wiele zastosowań m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym (przewody do wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, wykładziny, naczynia laboratoryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczynia dla chorych, strzykawki jednorazowego użytku, opakowania leków). Stosowany jest również w przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym (obudowy i izolacje, w tym kabli i przewodów) oraz samochodowym (zderzaki, części karoserii oraz wyposażenie wnętrza). W budownictwie i meblarstwie produkuje się z niego izolacje, wykładziny, wyposażenie łazienek, niektóre meble. W przemyśle spożywczym używany do produkcji opakowań, puszek, słojów i butelek. Wykorzystywany również do produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Inne jej produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają istotną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji grupy kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji. 

Słownik pojęć:

PDH - jedna z celowych (on-purpose) technologii do produkcji propylenu. Proces ten polega na odwodornieniu propanu w reakcji pochłaniającej ciepło w obecności katalizatora heterogenicznego. W wyniku reakcji otrzymywany jest propylen, wodór, dodatkowo powstają małe ilości metanu, etanu, etylenu i innych lekkich węglowodorów. Według dostępnych danych, na początku roku 2015 eksploatowanych było 19 instalacji do produkcji propylenu metodą PDH. 12 z nich bazowało na procesie Oleflex, którego licencjodawcą jest UOP. 

Propylen - bezbarwny gaz, jedna z dwóch podstawowych, obok etylenu substancji będących bazą do wytwarzania dalszych półproduktów chemicznych. Głównym źródłem propylenu są tzw. krakery parowe odpowiadające za około 57 proc. światowej produkcji tego surowca. W instalacjach krakingu katalitycznego wytwarza się 35 proc. propylenu sprzedawanego na rynku. Pozostałe 8 proc. pochodzi z instalacji celowych.

Polipropylen - tworzywo sztuczne, związek chemiczny, jeden z dwóch, obok polietylenu, najczęściej stosowanych tworzyw sztucznych. Na przedmiotach z niego wytworzonych umieszcza się zwykle symbol PP. Daje się wprowadzić w stan wysokoelastyczny pod wpływem zwiększenia temperatury oraz z powrotem zestalić po jej obniżeniu, bez zmian własności chemicznych.

Polipropylen cechuje się dużą odpornością chemiczną, jest prawie całkowicie odporny na działanie kwasów, zasad, soli i rozpuszczalników organicznych. Dobrze przepuszcza powietrze, jest obojętny fizjologicznie i łatwy do przetwórstwa (do 270°C). Jest tworzywem palnym, bezbarwnym, bezwonnym i odpornym na działanie wody.

Znajduje zastosowania m.in. w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym (przewody do wody i cieczy agresywnych, zbiorniki, wykładziny, naczynia laboratoryjne, tkaniny filtracyjne, sprzęt medyczny, naczynia dla chorych, strzykawki jednorazowego użytku, opakowania leków). Stosowany jest również w przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym (obudowy i izolacje, w tym kabli i przewodów) oraz samochodowym (zderzaki, części karoserii oraz wyposażenie wnętrza). W budownictwie i meblarstwie produkuje się z niego izolacje, wykładziny, wyposażenie łazienek, niektóre meble. W przemyśle spożywczym używany do produkcji opakowań, puszek, słojów i butelek. Wykorzystywany również do produkcji artykułów gospodarstwa domowego i zabawek.

INTERIA.PL

Podziel się