500 mln zł na badania społeczno-gospodarcze

Piątek, 30 czerwca 2017 (09:00)

500 mln zł – taką wartość ma nowy program NCBIR, przeznaczony do wspierania badań społeczno-gospodarczych.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) uruchomiło nowy program Gospostrateg. Jego pełna nazwa brzmi "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków" i jest on adresowany do jednostek naukowych oraz instytucji działających opracowujących i badających politykę prorozwojową. Budżet programu wynosi 500 mln zł, przy czym budżet I konkursu, który rozpocznie się 14 sierpnia br. wynosi 150 mln zł. Pojedynczy program musi zamykać się w kwocie nie większej niż 30 mln zł przy czasie trwania nie przekraczającym 3 lat. Dofinansowanie będą mogły otrzymać konsorcja złożone z co najmniej 2 jednostek naukowych i jednej, która będzie zdolna do wdrożenia wyników projektu. Same projekty mają uwzględniać fazę badawczą oraz przygotowań do wdrożenia w praktyce lub samego wdrożenia.

O dofinansowanie będą mogły się ubiegać konsorcja złożone z co najmniej dwóch jednostek naukowych i jednej instytucji zdolnej do wdrożenia wyników projektu. Zgłaszane projekty będą mogły uwzględniać fazę badawczą i fazę przygotowań wyników badań naukowych do zastosowania w praktyce, lub tylko tę drugą. Jak stwierdził wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Jarosław Gowin, projekty zgłaszane i realizowane w ramach Gospostratega z założenia mają fazę badawczą i wdrożeniową, więc każdy składający projekt będzie musiał pozyskać partnera "po stronie instytucji publicznych odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych".

W Gospostrategu przewidziano dwa rodzaje konkursów. Pierwszy - konkurs otwarty jak obecnie ogłoszony, obejmie wszystkie konsorcja skupiające instytucje naukowe i publiczne. Drugi, zamknięty, ma być skierowany tylko do instytucji publicznych. Ma on obejmować wdrożenia, skutkujące likwidacją problemów, z którymi się one "na co dzień borykają" - stwierdził wicepremier Gowin, dodając z wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej że MNiSzW, będzie się starał o środki z tego programu na wdrożenie pilotażowe nowych zasad ewaluacji uczelni.

Jarosław Gowin liczy także na wzrost aktywności instytucji publicznych w rozwiązywaniu problemów demograficznych jak niski poziom dzietności czy szybkie starzenie się polskiego społeczeństwa. Środki na program Gospostrateg pochodzą z budżetu krajowego.

MM

INTERIA.PL

Podziel się