Konkurs na zarządzanie lasami

Środa, 25 października 2017 (10:00)

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło wraz z siecią ForestValue międzynarodowy konkurs z zakresu gospodarki leśnej, dotyczący wykorzystania i zarządzania lasami.

NCN tym samym przyłączył się do wielkiego konkursu sieci ForestValue, dotyczącego międzynarodowych projektów, obejmujących wykorzystanie gospodarki leśnej. Konkurs podzielono na dwie grupy tematyczne:

- Innovative sustainable management of multifunctional forests;

- Innovative industrial production and processing technologies, products, concepts and services.

Konkurs dotyczy projektów interdyscyplinarnych, uwzględniających np. badania społeczne i ekonomiczne. Wezmą w nim udział konsorcja, złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych, z przynajmniej 3 krajów, uczestniczących w konkursie. Wniosek w imieniu konsorcjum składa jego lider.

W przypadku badań polskich, część projektu finansowana przez NCN, musi spełniać kryterium badań podstawowych. Czas trwania projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące, ani dłuższy niż 36 miesięcy. Terminem składania wniosków wstępnych jest 23 stycznia 2018 godz. 13 CET, zaproszenie do składania wniosków pełnych to maj 2018 r. przy czym termin składania wniosków pełnych to 14 sierpnia 2018 r. Projekty mają się rozpocząć na przełomie 2018 i 2019 roku.

W konkursie uczestniczą: Argentyna, Austria, Czechy, Egipt, Finlandia, Francja, Hiszpania, Irlandia, Jordania, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja i Wielka Brytania.

MM

INTERIA.PL

Podziel się