MAB

Środa, 25 października 2017 (13:00)

Międzynarodowe Agendy Badawcze to konkurs przeznaczony dla naukowców z całego świata, którzy chcieliby założyć w Polsce autonomiczne instytucje badawcze.

Konkurs prowadzi Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, przy czym na uruchomienie jednego centrum można otrzymać do 35 mln zł. Warunkiem zdobycia takiego grantu na dofinansowanie jest przedstawienie oryginalnego, innowacyjnego programu badawczego oraz zaangażowanie silnego partnera zagranicznego oraz partnerów gospodarczych. W ramach tych środków będzie można sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych, przy czym finansowanie mogą pozyskać projekty realizowane w całej Polsce. Łączny budżet MAB wynosi 140 mln zł.

Program MAB jest realizowany przez FNP od końca 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej liczy, że do 2020 roku powstanie co najmniej 10 jednostek realizujących program MAB w Polsce, zatrudniających ponad 500 badaczy, zarówno z naszego kraju, jak i zza granicy. Kolejne konkursy w ramach programu MAB mają być uruchomione w 2018 r.

W konkursie Międzynarodowych Agend Badawczych mogą wziąć udział wybitni naukowcy niezależnie od narodowości lub zespoły składające się z wybitnego naukowca, odpowiedzialnego za program badawczy oraz naukowca z kompetencjami menadżerskimi. 

Kandydaci muszą w zgłoszeniu przedstawić temat badań, organizację jednostki, partnera gospodarczego oraz wizję jej przyszłości. Termin składania wniosków upływa 20 grudnia br.

Do obecnej chwili finansowanie w programie MAB uzyskały trzy projekty: Międzynarodowe Centrum Sprzężenia Magnetyzmu i Nadprzewodnictwa z Materią Topologiczną (MagTop), którym kieruje prof. Tomasz Dietl i prof. Tomasz Wojtowicz, działające we współpracy z Instytutem Fizyki PAN w Warszawie, centrum Remedy, które powstało w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest kierowane przez prof. Agnieszkę Chacińską i prof. Magdę Konarską oraz Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi, uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim przez naukowców z zagranicy - prof. Teodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa.

MM

INTERIA.PL

Podziel się