30 mld euro na innowacyjną część programu Horizon2020

Czwartek, 26 października 2017 (08:00)

Komisja Europejska w latach 2018-2020 przeznaczy 30 mld euro na projekty badawcze w ramach programu Horizon2020. Pierwszeństwo będą miały tzw. tematy wiodące: OZE, niskoemisyjna gospodarka przyszłości, cyfryzacja i transformacja europejskiej gospodarki i usług, bezpieczeństwo wspólne i migracje.

Horizon2020 jeden z najdłuższych programów wspierania nauki i innowacji w Unii Europejskiej, wartości 77 mld euro, kierowany był na wiele typów badań podstawowych jak m.in. poszukiwanie exoplanet czy fal grawitacyjnych. W ostatnich 3 latach Komisja Europejska skierowała środki na kilka krytycznych obszarów badań, jak: migracje, bezpieczeństwo, klimat, czysta energia i ekonomia cyfrowa. Obecnie, jak powiedział komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas innowacje są jednym z najistotniejszych obszarów, w jakich mają być prowadzone badania w UE.

Dotyczy to zwłaszcza takich tematów jak łańcuchy bloków, sztuczna inteligencja i genetyka. Komisja Europejska w związku z tym uruchomiła pierwszą fazę działania European Innovation Council powiązanego z programem Horizon2020. EIC ma finansować programy wysokiego ryzyka, które mogą przynieść wysokie zyski z inwestycji i stworzyć rynki przyszłości. Na uruchomienie programu zostanie przeznaczone 2,7 mld euro. Dodatkowe 30 mld euro dofinansowania zostanie rozdysponowane pomiędzy następujące tematy programowe:

  • zamknięty obieg gospodarczy: 1 mld euro
  • niskoemisyjna gospodarka przyszłości: 3,3 mld euro
  • cyfryzacja i transformacja europejskiej gospodarki i usług:1,7 mld euro
  • bezpieczeństwo wspólne: 1 mld euro
  • migracje:200 mln euro

Dodatkowo 2,2 mld euro zostanie przeznaczone na projekty czystej energii, w podobszarach: OZE, budynki efektywne energetycznie, transport elektryczny i systemy składowania energii, w tym 200 mln euro dla wspomożenia rozwoju i produkcji nowej generacji baterii dla samochodów i transportu.

Horizon2020 będzie w dalszym ciągu finansował badania zaawansowane, wysokiego ryzyka tzw. frontier research. Program roczny Work Programme of the European Research Council for 2018, przyjęty w sierpniu 2018, który ma stanowić wsparcie dla badań najlepszych naukowców otrzyma finansowanie w wysokości 1,86 mld euro. Marie Skłodowska-Curie Actions, program finansowania badań doktoranckich i post-doc dla najlepiej rokujących badaczy zwiększy finansowanie do poziomu 2,9 mld euro przez następne 3 lata.

Nowy Work Programme przyjęty przez Komisję Europejską podkreśla role kooperacji międzynarodowej w dziedzinie badan i innowacji. W ponad 30 inicjatyw z tego obszaru zostanie zainwestowanych 1 mld euro; m.in. są to kanadyjskie programy medycyny personalizowanej, międzynarodowy (Płd. Korea, USA, Japonia, Singapur i Australia) program nowoczesnego, zautomatyzowanego transportu drogowego, indyjski program oczyszczania i pozyskiwania nowych źródeł wody oraz program bezpieczeństwa żywnościowego i odnawialnych źródeł energii z udziałem państw Afryki. W latach 2018-2020 około 460 mln euro ma zostać rozdysponowane na badania własne państw członkowskich oraz krajów stowarzyszonych, jeszcze nie uczestniczących w Horizon2020. Program ma też promować synergie nadawcze w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych i Spójności.

MM

INTERIA.PL

Podziel się