Tauron buduje energetyczną mikrosieć

Czwartek, 21 grudnia 2017 (13:00)

Tauron zbuduje instalację pilotażową mikrosieci, zdolnej do pokrywania własnego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Mikrosieć ta ma być złożona z odnawialnych źródeł energii, bateryjnego jej magazynu oraz systemu sterującego pracą całości. Instalacja ta ma powstać w ramach umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącej konkursu Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego (PBSE). W pierwszym konkursie PBSE TAURON otrzymał 28 mln złotych dofinansowania na 8 projektów badawczo-rozwojowych, co stanowi ponad 30 proc. całego budżetu konkursu.

Mikrosieć jest małą siecią elektroenergetyczną, która pozwala na zagwarantowanie dostaw energii dla odbiorców do niej przyłączonych. Może okresowo funkcjonować w trybie wyspowym, jest więc mniej wrażliwa na konsekwencje silnych wichur czy zakłóceń w krajowym systemie energetycznym. Instalacje tego typu mogą więc przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego, zwiększyć niezawodność dostaw energii elektrycznej i jednocześnie ograniczyć straty na jej przesyle.

W trakcie projektu zostaną wybrane odpowiednie źródła energii, lokalizacja i zbudowaną zostanie automatyka oraz systemy sterujące całą instalacją. Po złożeniu w całość tych wszystkich komponentów, działająca już mikrosieć zostanie poddana testom w normalnych i nienormalnych warunkach pracy, zaś na bazie otrzymanych wyników zostanie opracowana dokumentacja, która umożliwi powielanie mikrosieci w innych lokalizacjach

Projekt "Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 - samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej", należy do Strategicznej Agendy Badawczej "Energetyka rozproszona, wdrażanej właśnie w Grupie Tauron.

- Aktualnie prowadzimy 22 projekty badawczo-rozwojowe na całym łańcuchu wartości Grupy. Wdrożona w TAURON Strategiczna Agenda Badawcza, będąca swoistą "mapą drogową" dla innowacji, pozwala na szybszy wybór projektów do realizacji, sprawniejsze alokowanie zasobów finansowych i bardziej efektywną współpracę z otoczeniem biznesowym. W naszych działaniach spoglądamy w przyszłość, w której większą rolę będą odgrywać rozproszone, lokalne źródła energii. Jednocześnie chcemy zapewnić naszym klientom większą pewność zasilania w każdych warunkach - stwierdza Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju w TAURON Polska Energia.

Mikrosieci to istotne rozwiązanie dla klastrów energetycznych oraz tzw. punktów końcowych sieci czyli np. osiedli domków jednorodzinnych, parków technologiczno-przemysłowych czy obiektów turystycznych, znajdujących się na końcu sieci. Mogą stanowić interesujące rozwiązanie szczególnie dla zagrożonych utratą zasilania regionów znajdujących się na końcach sieci (osiedli domów jednorodzinnych, parków przemysłowych, obiektów turystycznych), a także rozwijających się w Polsce klastrów energetycznych.

MM

INTERIA.PL

Podziel się