Polscy naukowcy badają źródła depresji

Sobota, 16 grudnia 2017 (10:00)

Międzynarodowy zespół naukowców z udziałem ekspertów z Instytutu Neckiego w Warszawie, opisał nowy szlak komórkowy, odpowiedzialny m.in. za skłonności depresyjne. Pomoże to w terapii depresji i poszukiwaniu nowych leków.

Międzynarodowy zespół badawczy, składający się z naukowców German Center for Neurodegenerative Diseases, Hannover Medical School, University College of London oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, rozpoznał i opisał nową ścieżkę sygnałową związaną z 5-HT7R. Jest to jeden z ważnych receptorów, występujących na kolcach dendrytycznych w obrębie synaps. Jak zauważyli naukowcy procesy te są nadzwyczaj istotne, ponieważ mechanizmy przemian fizyko-chemicznych działających w synapsach czyli obszarach gdzie neurony przekazują sobie sygnały (są to obszary stylu komórek), są bardzo istotne dla ludzkich zachowań oraz chorób, takich jak m.in. depresja.

Jak stwierdził w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej prof. Jakub Włodarczyk, kierujący Pracownią Biofizyki Komórki w Instytucie Nenckiego, wkład polskich badaczy polegał na opisaniu nieznanej do tej pory ścieżki sygnałowej, związanej z jedną z odmian receptorów serotoninowych. - Znając tę ścieżkę możemy zacząć myśleć na przykład o nowych sposobach chemicznego kontrolowania pewnych przypadków depresji - dodał.

Kluczową rolę w podstawowych procesach mózgu, jakimi są zapamiętywanie i kojarzenie, odgrywają procesy zachodzące w synapsach. Są to miejsca, gdzie rozgałęzione wypustki neuronów, jakimi są aksony i dendryty, stykają się z innymi komórkami, głównie neuronami. Zaburzenia tej komunikacji prowadzą do uzależnień, depresji, schizofrenii, autyzmu, choroby Parkinsona, a nawet Alzheimera. Naukowcy z Instytutu Nenckiego dokonali badań procesów biologicznych, które zachodzą pomiędzy macierzą zewnątrzkomórkową, będącą substancją otaczającą neurony a kolcami dendrytycznymi, czyli wypustkami pokrywającymi dendryty.

Uczenie się i zapamiętywanie ma bowiem związek z liczba, wielkością i kształtem kolców dendrytycznych. Jak powiedziała PAP dr Monika Bijata z Instytutu Nenckiego, im większy kolec, tym więcej zawiera receptorów związków chemicznych. Są one wydzielane przez sąsiedni neuron do macierzy zewnątrzkomórkowej i uczestniczą w przekazywaniu sygnału. Istotne były tu procesy zachodzące przy udziale jednego z typów receptorów serotoninowych 5-HT7R. Wiele substancji antydepresyjnych czy antypsychotycznych oddziałuje na ten właśnie receptor. Jego farmakologiczne blokowanie ma też funkcje antydepresyjne.

Badania pozwoliły na ustalenie, że kiedy 5-HT7R jest aktywowany przez neuroprzekaźnik, dochodzi do zmiany macierzy zewnątrzkomórkowej. Receptor 5-HT7R tworzy kompleksy w mózgu z białkiem CD44. Pobudzony receptor wydziela enzym metaloproteazę MMP9, który tnie CD44. Po cięciu aktywuje się kolejne białko, CdC42. Wpływa ono na cytoszkielet aktynowy i przyczynia się do wzrostu kolców dendrytycznych. Kolce te, w wyniku działania tej ścieżki są aktywne i funkcjonalne. Jak uważa dr Bijata, oznacza to, że można będzie tworzyć nowe terapie celowane np. poprzez zablokowanie MMP9, redukcję cięcia białka CD44 lub działanie na inny fragment ścieżki. Jest prawdopodobne, że badania na neuronach  można będzie wykorzystać przy badaniach innych komórek np. nowotworowych . Raport z badań międzynarodowej grupy naukowej stał się tematem numeru w wysokoimpaktfaktorowym piśmie "Cell Reports".

MM

INTERIA.PL

Podziel się