Uniwersytet Gdański i GuMed połączą siły

Środa, 27 grudnia 2017 (10:00)

List intencyjny w sprawie rozszerzonej współpracy naukowej i konsolidacji działań, zmierzających do federacji lub pełnej integracji podpisali rektorzy Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Byłoby to pierwsze na taką skalę połączenie dwóch uczelni w Polsce.

Współpraca ma obejmować przedsięwzięcia naukowe, działania w zakresie transferu wyników naukowych do gospodarki, przedsięwzięcia dydaktyczne, w tym także tworzenie nowych jednostek naukowo-dydaktycznych. Nie określono dokładnie terminu ewentualnej federacji lub połączenia, ale powołano w tym celu specjalny zespół na którego czele stanął Dziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Igor Konieczny.

Idea federacji czy nawet połączenia wzięła się z osiągnięć wspólnego Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. Ten jeden z najlepszych wydziałów biotechnologii w Polsce, w ostatniej ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymał najwyższą kategorię A+. Otrzymał także wyróżniającą ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz tytuł Najlepszego Kierunku Studiów przyznany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego. Wydział dysponuje obecnie także jednym z najnowocześniejszych gmachów naukowo-dydaktycznych w Polsce, zbudowanych jako siedziba Instytutu Biotechnologii UG, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

MM

INTERIA.PL

Podziel się