Biznes może skutecznie współpracować z nauką

Poniedziałek, 5 lutego 2018 (10:00)

Polskie uczelnie od lat tworzą zaawansowane projekty, które coraz częściej przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Ośrodki akademickie potrzebują wsparcia przedsiębiorstw, które gotowe są wdrażać nowe rozwiązania na rynek i wykorzystywać je na co dzień do rozwoju firmy i wsparcia obsługi klientów.

Biznes poszukuje ciągle nowych rozwiązań, dzięki którym będzie mógł łatwiej realizować cele, a uczelniom zależy na wdrożeniu projektów na rynek. Odpowiednio prowadzona współpraca oparta na wymianie wiedzy i doświadczenia, pozwala na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw i lepsze wykorzystanie wiedzy akademickiej.

Staże i praktyki to tylko początek

Coraz więcej firm angażuje się we współpracę z uczelniami. Powstają programy staży i praktyk studenckich, inkubatory przedsiębiorczości oraz projekty wsparcia inicjatyw studenckich. To jednak wciąż nie wyczerpuje potencjału obu podmiotów.

- Sektor biznesu jest coraz bardziej wymagający i szczególnie pożądani są kandydaci do pracy, którzy posiadają wykształcenie specjalistyczne. Przedsiębiorcy muszą włączać się w proces edukacji, aby lepiej przygotować studentów do wejścia na rynek pracy - mówi dr hab. inż. Mariusz Oleksy, Prorektor ds. rozwoju i kontaktów z gospodarką Politechniki Rzeszowskiej.

Uczelnie posiadają zasoby merytoryczne umożliwiające pracę nad nowymi technologiami i projektami przydatnymi dla biznesu, ale częstokroć brakuje im finansów i doświadczenia w środowisku biznesowym.

Efektem skutecznej współpracy biznesu i nauki jest system IDENT - technologia wielopoziomowej weryfikacji biometrycznej tożsamości klientów bankowych, nad którą pracuje konsorcjum PKO Banku Polskiego, Politechniki Gdańskiej oraz firmy Microsystem Sp. z o. o. Zespół badaczy z Politechniki Gdańskiej, kierowany przez Profesora Andrzeja Czyżewskiego, opracował technologię, którą dzięki zaangażowaniu Banku może testować w praktyce.

Automatyczna weryfikacja tożsamości w systemie IDENT polega na analizie układu naczyń krwionośnych dłoni, profilu twarzy, charakterystyce głosu i podpisu składanego specjalnym biometrycznym długopisem. Zastosowanie tej technologii w placówkach bankowych ma uniemożliwić oszustom podszycie się pod inną osobę. Wszystkie wykorzystywane metody identyfikacji integruje komputer stanowiskowy, a przechowywane dane są szyfrowane.

- Sam podpis można podrobić, ale sposobu jego składania już nie. Każdy podpis ma inną dynamikę, inny kąt nachylenia długopisu podczas pisania, inne tempo ruchów, stopień nacisku i ścisku - wylicza prof. Andrzej Czyżewski, który kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za system IDENT na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. - Dzięki temu, że system integruje aż pięć modalności biometrycznych, znacząco zwiększa się bezpieczeństwo dostępu do poufnych danych bankowych, a podszycie się pod klienta banku staje się praktycznie niemożliwe.

Projekt jest w fazie testów realizowanych w 60. oddziałach PKO Banku Polskiego na Pomorzu, w których zainstalowano 100 stanowisk biometrycznych. Dotychczas zeskanowano dane biometryczne aż 8 tys. klientów i pobrano 200 tys. próbek. Biorąc pod uwagę liczbę zebranych danych, to jeden z największych eksperymentów badawczych z zakresu biometrii na świecie.

Materiał zbierany podczas realizowanego projektu stanowi ogromny zasób wiedzy i doświadczenia i jako taki będzie wykorzystany do przygotowania ostatecznego rozwiązania biometrycznego dla klientów i pracowników banku, a także posłuży do przygotowania wielu publikacji naukowych.

- Przygotowując rozwiązania priorytetem dla Banku jest przede wszystkim bezpieczeństwo, ale także i wygoda z jego korzystania - mówi Witold Sudomir, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Fizycznego i Rozwoju Technologii w PKO Banku Polskim. - Dlatego, jako Konsorcjum, postanowiliśmy przeprowadzić prawdziwe testy badawcze z udziałem klientów i zaangażowaniem pracowników oddziałów w przygotowanym do tego celu swoistym laboratorium.

Projekt pt. "Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości", dofinansowało Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Został on wyróżniony w konkursie Laur Innowacyjności 2016, zorganizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

pb

INTERIA.PL

Podziel się