Szybka ścieżka dla dużych

Wtorek, 23 stycznia 2018 (09:00)

NCBiR uruchomił konkurs badań przemysłowych i prac rozwojowych, kierowany do dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. Budżet wynosi 700 mln zł.

Jest to jeden z większych konkursów na badania przemysłowe i prace rozwojowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierowany jest do dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów, których liderem jest duży przedsiębiorca. Pewną osobliwością jest to, że dofinansowywane projekty mogą być realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

W konkursie mogą brać udział badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe. Poziom dofinansowania dla średniego przedsiębiorcy w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych sięga od 25 proc. w zakresie prac rozwojowych do 80 proc. w zakresie badań przemysłowych. W przypadku prac przedwdrożeniowych jest to 90 proc. kosztów tychże prac, zaś przy usługach doradczych - 50 proc. kosztów.

Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe, a całkowita wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 50 mln euro. Maksymalna wartość dofinansowania kształtuje się następująco: 20 mln euro, jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; 15 mln euro - jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe; 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe i 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych.

MM

INTERIA.PL

Podziel się