Unia Europejska chce wspierać przemysł obronny

Środa, 21 lutego (09:00)

Komisja Europejska i wiodące frakcje w Parlamencie popierają plan, który pozwoli na finansowe wsparcie europejskiego przemysłu obronnego, tak aby można było tworzyć rozwiązania innowacyjne.

Według nowego programu, dotacje unijne mają zachęcić firmy z państw członkowskich do współpracy w fazie rozwoju "nowych i ulepszonych produktów oraz technologii obronnych" w UE.

Zgodnie z programem w latach 2019-2020 do firm miałoby trafić 500 mln euro, przeznaczonych głownie na rozwój zdolności obronnych w państwach UE jak np. drony militarne lub europejski mechanizm cyberbezpieczeństwa. Jeśli pierwsza faza programu zakończy się powodzeniem, wówczas kwota wsparcia może wzrosnąć do 1 mld euro rocznie, poczynając od 2021 roku. Obejmie ona wtedy ogólnoeuropejską współpracę w zakresie dużych systemów uzbrojenia, takich jak samoloty, czołgi bojowe i okręty wojenne. Poza zwiększonymi możliwościami eksportowymi, chodzi też o wzmocnienie konkurencyjności unijnego sektora zbrojeniowego w skali globalnej.

Warunkiem uczestnictwa jest stworzenie konsorcjum obejmującego co najmniej trzy przedsiębiorstwa z trzech krajów UE.

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego 23 lutego przegłosowała przyjęcie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Programu Rozwoju Obronnego, który ma być elementem nadrzędnym programu. Negocjacje trójstronne w sprawie programu rozpoczną się w połowie marca. Według Françoise Grossetete, przewodniczącej grupy roboczej ds. gospodarki i środowiska program "wzmocni europejską zdolność do obrony naszych krajów i obywateli, poprawi naszą autonomię, ułatwi wspieranie innowacji i tworzenie miejsc pracy w Europie".

- Musimy dysponować mniejszą liczbą systemów uzbrojenia, aby zmaksymalizować naszą współpracę w dziedzinie obrony i jak najlepiej wykorzystać publiczne pieniądze, które wydaliśmy na obronę, i to jest sposób na osiągnięcie tego celu. Ogólnoeuropejska baza technologiczna i przemysłowa w dziedzinie obronności - w szczególności nasze małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki o średniej kapitalizacji - skorzystają z tego programu - dodała.

Program jest kontestowany przez frakcję Zielonych, która chce przyjęcia ogólnego dokumentu o kooperacji wszystkich sektorów europejskiego przemysłu, bez wspierania żadnego z nich, zwłaszcza sektora zbrojeniowego. Jednak Zieloni mają niewielkie szanse na przeforsowanie swojego stanowiska w PE - lewica skłania się do poparcia programu zwanego już Europejskim Programem Obronnym.

MM

INTERIA.PL

Podziel się