Eureka otwarta

Środa, 7 lutego 2018 (11:00)

Otwarto nabór wniosków na projekty tworzone w ramach Inicjatywy Eureka. Projekty powinny być ukierunkowane rynkowo czyli przewidywać opracowanie nowego produktu, procesu lub usługi.

Eureka jest siecią badań transgranicznych, założoną w 1985 roku. Ukierunkowana na innowacyjność i wspieranie międzynarodowej współpracy w badaniach i rozwoju. W programach Eureka jest warunek, aby tworzone rozwiązania były przeznaczone na rynek cywilny. Nie istnieją przy tym żadne ograniczenia tematyczne. Bierze w nich udział 41 krajów: wszystkie kraje Unii Europejskiej, Szwajcaria, Kanada, Chile, Afryka Południowa, Turcja, Korea Południowa, Izrael, Serbia, Macedonia, Ukraina, Rosja, Norwegia, Islandia, Albania oraz Bośnia i Hercegowina (które mają krajowe punkty kontaktowe). Nabór wniosków potrwa do 23 kwietnia, godziny 16.00. Polskim koordynatorem konkursu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Budżet na wdrożenia wynosi 2 mln zł. Maksymalne dofinansowanie wynosi: w przypadku wnioskodawcy wielopodmiotowego, czyli konsorcjum naukowego lub grupy przedsiębiorców: 1 mln zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie przyznane podmiotowi wchodzącemu w wkład wnioskodawcy nie może przekroczyć  500 tys. zł. W przypadku wnioskodawcy indywidualnego, czyli przedsiębiorcy może ono wynieść do 500 tys. zł.

MM

INTERIA.PL

Podziel się