Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

Środa, 10 kwietnia 2019 (11:39)

Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy są przygotowani na technologiczną rewolucję - to najważniejsze wnioski z badania Future Ready Lawyer, które na zlecenie Wolters Kluwer wykonano na grupie 700 prawników z USA i Europy.

- Po latach debaty nie ma już wątpliwości: globalna transformacja sektora prawniczego jest w toku, a siłę napędową tych zmian stanowi technologia - komentuje Stacey Caywood, prezes Dywizji Legal & Regulatory w Wolters Kluwer.

Badanie Future Ready Lawyer przeprowadzono wśród 700 prawników z kancelarii prawnych, działów prawnych i firm usługowych prowadzących swoją działalność w USA oraz 10 krajach europejskich. Jego celem było sprawdzenie, w jaki sposób technologia wpływa na przyszłość branży prawniczej oraz w jaki sposób organizacje są przygotowane na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań (szczegółowe wnioski z badania znajdują się TUTAJ >>).

Ankietowani prawnicy wskazali 5 najważniejszych trendów i wyzwań, z jakimi będą musieli się zmierzyć w ciągu najbliższych 3 lat:

  1. Praca z coraz większą ilością i złożonością informacji (wskazanie przez 72 proc. badanych).
  2. Nacisk na poprawę wydajności i produktywności (71 proc.).
  3. Poznanie rozwiązań technologicznych, które dostarczą najwyższą wartość i konkurencyjność. (69 proc.).
  4. Sprostanie zmieniającym się oczekiwaniom klienta (68 proc.).
  5. Kwestie finansowe, w tym większa konkurencja cenowa, zmieniające się sposoby rozliczeń oraz presja związana z redukcją kosztów (68 proc.).

Badanie koncentrowało się na trzech aspektach działalności prawników: narzędzia i technologia, potrzeby i oczekiwania klientów oraz prowadzenie działalności i pozyskiwanie młodych talentów. Wyniki potwierdziły znaczące różnice pomiędzy organizacjami, które już wykorzystują technologię w swoich działaniach (Liderzy technologii), a tymi, które dopiero planują zastosować innowacje w szerszym zakresie (Organizacje w fazie transformacji).

53 proc. prawników wskazuje, że inwestycje technologiczne w ich organizacjach wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat. Jednak tylko 24 proc. respondentów uważa, że dobrze rozumie nowe technologie.

Zaledwie 1/3 ankietowanych (34 proc.) uważa, że ich organizacja jest gotowa dotrzymać kroku aktualnym zmianom w branży prawniczej.

Liderzy technologii radzą sobie lepiej, gdyż 50 proc. z nich uważa się za dobrze przygotowanych do wprowadzenia zmian (w porównaniu z zaledwie 19 proc. Organizacji w fazie transformacji).

Liderzy Technologii wskazują na wyższą rentowność, jaką zapewniają im nowe technologie.

Główną przyczyną oporu wobec wprowadzania innowacji jest brak wiedzy oraz umiejętności w tym zakresie (36 proc. respondentów). Pozostałymi barierami są problemy organizacyjne (34 proc.) oraz kwestie finansowe (30 proc.).

Badanie Future Ready Lawyer wykazało, że liczba prawników wykorzystujących technologie transformacyjne - w tym sztuczną inteligencję (AI), big data, analizy predykcyjne, uczenie maszynowe, blockchain i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji - szacunkowo dwukrotnie wzrośnie do 2022 r.

Liderzy technologii wskazują, że będą wykorzystywać technologie znacznie bardziej dynamicznie i efektywnie niż Organizacje w fazie transformacji. Pokolenie milenialsów, jak można się było spodziewać, jest zdecydowanie bardziej otwarte na innowacje oraz w większym stopniu widzi możliwości ich praktycznego zastosowania.

Istnieje jednak spory rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami a poziomem przygotowania na zmiany. W rzeczywistości, chociaż "radzenie sobie z coraz większą ilością i złożonością informacji" jest problemem dla 72 proc. prawników, zaledwie 31 proc. z nich wskazuje, że ich organizacja jest na to zjawisko dobrze przygotowana. Co więcej, 71 proc. prawników twierdzi, że "Nacisk na poprawę wydajności i produktywności" wpłynie na ich organizację, ale tylko 31 proc. twierdzi, że ich organizacja jest w pełni gotowa sprostać temu oczekiwaniu.

e.u.

O badaniu

Badanie Future Ready Lawyer obejmowało wywiady ilościowe online z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach prawnych, działach prawnych i firmach usługowych w USA oraz 10 krajach europejskich: Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii, na Węgrzech i w Czechach.

Badanie przeprowadził międzynarodowy instytut badawczy Ipsos w okresie od 10 grudnia 2018 r. do 13 stycznia 2019 r. Raport ze szczegółowymi wynikami znajduje się TUTAJ >>

INTERIA.PL

Podziel się